TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
20. 2. 2020

Kácení dřevin - ul. Zborovská

V týdnu od 24.2.2020 dojde ke kácení dřevin v doprovodném zapojeném porostu podél ulice Zborovská (viz mapa). Celkem bude pokáceno 60 ks dřevin (35 smrků, 11 javorů, 1 bříza, 2 borovice, 6 vrb, 2 akáty, 1 jeřáb a 2 jabloně).

V porostu byly na základě kontroly označeny dřeviny, které je nutné odstranit pro jejich velmi špatný zdravotní stav a z důvodů bezpečnostních a funkčních. Jde o dřeviny, které jsou zcela nebo téměř suché, v počátečním stavu rozpadu a s nulovou perspektivou pro další vývoj. Dřeviny vybrané k odstranění současně představují provozní riziko pro bezpečný provoz na přilehlé komunikaci na jedné straně a na dětském hřišti na straně druhé. S ohledem na složitou orientaci v zapojeném porostu byly stromy navržené k odstranění označeny oranžovým terčíkem.

Náhradu za pokácené dřeviny převezmou dřeviny, které v daném porostu vyrůstají z náletů, jsou již zakořenělé a mají tím pádem dobrý předpoklad k dalšímu vývoji.
 
 
Fotofokumentace níže:
Fotogalerie: Fotogalerie

 
12. 2. 2020

Otevření hřbitovů

Vichřice Sabine nezpůsobila žádné vážnější škody na hradeckých hřbitovech, proto počínaje dnem 12.2.2020 budou hřbitovy opět otevřeny pro veřejnost.

Po dobu trvání mimořádných povětrnostních podmínek prosíme návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení.
10. 2. 2020

Uzavření hřbitovů

S ohledem na platnou výstrahu ČHMÚ na extrémní nebezpečí způsobené orkánem Sabine budou královéhradecké hřbitovy pro veřejnost až do odvolání U Z A V Ř E N Y.

Předem naplánované obřady proběhnou beze změn. Při konání těchto obřadů nabádáme návštěvníky ke zvýšené opatrnosti.


K opětovnému otevření královéhradeckých hřbitovů dojde, jakmile pomine riziko škod na zdraví, které mohou představovat padající větve, stromy a další předměty.

Děkujeme za pochopení.
7. 2. 2020

Kácení a oprava chodníku na Gočárově třídě

O víkendu dne 8.2.2020 v době od 7-14 hod. bude probíhat kácení stromů na Gočárově třídě v úseku mezi ulicemi Letců a Břetislavova. Proschlé a odumírající jasany budou v podzimním termínu 2020 nahrazeny úzkokorunnou formou javoru babyka v počtu 14 ks. Po dobu kácení bude částečně omezen pohyb chodců po chodníku.

Obnova stromořadí probíhá v koordinaci s celkovou opravou chodníku části Gočárovy třídy, mapa zde. Oprava chodníku ve výše uvedeném úseku bude zahájena za vhodných klimatických podmínek, předpoklad březen 2020, a bude probíhat po dobu tří měsíců za úplné uzavírky chodníku. Pro chůzi bude nutné použít protilehlý chodník

Děkujeme za pochopení.
23. 1. 2020

Neznámý vandal zničil strom v ul. Štechova v Hradci Králové

Slivoň myrobalán v ul. Štechova na jaře nerozkvete. Během posledních dnů jí někdo podťal sekerou nebo podobným nástrojem. Mladý stromek rostl v nekonfliktním místě v blízkosti mateřské školy od roku 2012 a nikomu zde nepřekážel. Lidé ze sousedství se vždy těšili na jeho růžové květy, které rozkvétaly již brzy na jaře. Přestože pokácení stromku muselo zabrat nějaký čas, nemáme prozatím žádné svědectví, které by nasvědčovalo, kdo stromek zničil.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
10. 1. 2020

Oprava chodníku v ul. Příčná a Na Rybníce

Informujeme Vás, že byla zahájena oprava chodníku v ul. Příčná v úseku mezi ulicemi Křivá a Školská. Chodník je během prací uzavřen, pro chůzi využijte protilehlý chodník.

V termínu od 13. 1. 2020 bude zahájena oprava chodníku v ul. Na Rybníce. Chodník bude během prací uzavřen, využijte pro chůzi chodník protilehlý.

Předpoklad ukončení oprav obou chodníků do konce března v závislosti na klimatických podmínkách.
7. 1. 2020

Odstraňování stromů z okolí Malšovického stadionu

Dne 7.1.2020 zahájili pracovníci střediska městské zeleně TSHK práce na odstraňování 72 stromů z okolí Malšovického stadionu. Jedná se o 56 topolů, 13 vrb, 1 javor, 1 olši a 1 akát. Většina odstraňovaných stromů je součástí porostní skupiny, která čítá 1.192 stromů. Z nich byly vybrány k odstranění nejstarší a nejnebezpečnější stromy, které by mohly ohrozit kolemjdoucí i návštěvníky stadionu. Náhradou za pokácené stromy budou zapěstovány stávající stromy ve skupině, takže nedojde ke ztrátě ekologických funkcí skupiny, a současně bude provedena náhradní výsadba solitérních stromů čítající 3 javory, 5 dubů a 3 lípy. Pěstební práce předcházejí celkovou revitalizaci zeleně v daném prostu, kterou lze očekávat v návaznosti na rekonstrukci Malšovického stadionu. Odstranění těchto stromů již nebylo možné odkládat z důvodu zvyšujícího se rizika jejich samovolného selhávání. Ke kácení bylo vydáno kladné rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody i památkové péče. Práce budou probíhat během ledna 2020.
2. 1. 2020

Poškození zeleně v období vánočních svátků

Bohužel i v období vánočních svátků jsme se setkali s lidskou bezohledností, chamtivostí a hloupostí. Nijak jinak nelze popsat pohnutky, které někoho vedly k pokácení vzrostlé, asi 7 m vysoké jedle v parčíku nedaleko Polikliniky III na Benešově třídě. K události došlo pravděpodobně v noci z 22. na 23. prosince 2019; domníváme se, že cílem byla krádež vánočního stromku. Na ploše zůstala pouze střední a spodní část stromu. Ztrátu takového stromu nelze měřit pouze penězi, neboť jeho hlavní hodnota spočívala v jeho zapěstování, velikosti a perspektivě dalšího rozvoje.

V období po výsadbě jsou stromky ohrožovány nejen přesazovacím šokem, suchem, občůráváním od psů, ale v neposlední řadě i vandalismem. Právě s případem takového vandalismu jsme se setkali na Pospíšilově třídě, kde někdo poškodil 3 nově vysazené jeřáby. Stromky byly částečně vyvráceny, takže mají poškozené kořeny. Během čtvrtka (2.1.2020) pracovníci střediska městské zeleně TSHK všechny stromky srovnali a opravili kotvení, čímž zvýšili jejich šanci na přežití. Budeme doufat, že většina obyvatel Hradce Králové si stromů ve městě váží a že se tak jednalo o ojedinělá poškození zeleně.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
17. 12. 2019

Oznámení uzavření tržnice v zimním období

Technické služby Hradec Králové jako provozovatel tržnice na náměstí 28. října u OD Tesco oznamují na základě Provozního řádu tržnice, článku II., bodu 1), uzavření městské tržnice v období 27.12.2019 – 29.2.2020. Tržnice bude zazimována a provoz bude přerušen.

V případě zvýšeného zájmu prodávajících a příznivých klimatických podmínek může být provoz obnoven před 29.2.2020.
16. 12. 2019

Odstranění závad z důvodu víkendových dopravních nehod

O víkendu 14.-15.12.2019 došlo v Hradci Králové k poškození stožárů světelné dopravní signalizace vlivem několika dopravních nehod. Z tohoto důvodu jsou níže uvedené křižovatky mimo provoz a budou během dnešního dne postupně uváděny do provozu.

Jedná se o křižovatky:
Brněnská x Palachova
Rašínova třída x Střelecká
Za Ško
dovkou x Pražská

Děkujeme za pochopení.
13. 12. 2019

Otvírací doba správy hřbitovů v době vánočních svátků

V období vánočních svátků bude upravena otvírací doba kanceláře správy hřbitovů se sídlem na kuklenském hřbitově. Dne 23.12.2019 bude otevřeno od 8 do 14.30 hod., dne 30.12.2019 bude kancelář z technických důvodů uzavřena. Provoz pro veřejnost bude obnoven v první úřední den v novém roce, tj. 6.1.2020 v běžné otvírací době. V době uzavření kanceláře se prosím s případnými dotazy obracejte na tel. 495 402 654.

Otvírací doba hřbitovů se v době vánočních svátků nemění, hřbitovy jsou otevřeny denně od 8 do 17 hodin.

Přejeme všem příjemné svátky.
9. 12. 2019

Otevírací doba veřejných WC v období vánočních svátků

     
  úterý
24.12.
středa 
25.12. 
čtvrtek 
26.12. 
pátek 
27.12.
sobota
 28.12.
neděle 
29.12.
pondělí 
30.12.
úterý 
31.12.
středa 
1.1. 
čtvrtek 
2.1. 
Rokitanského 8-13 8-13 8-13  8-17 8-13  8-13 8-13 zavřeno  8-13 8-18 
Smetanovo nábř. zavřeno  zavřeno  zavřeno  8-17 8-13 8-13 zavřeno  zavřeno  zavřeno  8-17 
podchod Karla IV. zavřeno  zavřeno  zavřeno  8-17 8-13 zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno   8-18 
Jeronýmova  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  8-17
Gayerovy kasárna zavřeno  zavřeno  zavřeno  7-17 zavřeno  zavřeno  7-17 7-17 zavřeno  7-17
6. 12. 2019

Výstraha ČHMÚ - ledovka

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV - VÝSTRAŽNÉ INFORMACE 
26. 11. 2019

Vánoční stromy online

Příprava vánočních stromů na hradecká náměstí 

video odkaz zde
video odkaz zde
video odkaz zde
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 


 

 
25. 11. 2019

Víkend otevřených dveří v útulku

Vánoce oslaví také zvířata v královéhradeckém útulku

Víkend otevřených dveří se bude konat v hradeckém útulku pro opuštěná zvířata u Lesního hřbitova v Malšovicích

ve dnech 14. - 15. prosince. Po oba dny bude pro veřejnost otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.

Tradičně tak chceme na Vánoce přilepšit našim kočičkám a pejskům. Společně s Vámi se nám jistě podaří jim zpestřit vánoční svátky. Předem děkujeme všem dárcům, kteří podpoří naše zařízení. Vaše dárky pro psy a kočky (nejlépe granulované krmivo značek Brit, Eminent, Fitmin, Bosch, Calibra nebo obdobně kvalitní, uzené uši, piškoty, stelivo a deky) jsou pro nás vítanou pomocí a pro zvířata velkým potěšením. Oproti darovací smlouvě je možno přispět i finančně na veterinární a další péči našich svěřenců.
22. 11. 2019

Světový den rakoviny pankreatu

Technické služby Hradec Králové se dne 21. 11. 2019 připojily k projektu rozsvěcení budov na Světový den rakoviny pankreatu.
Pro tyto účely se změnilo nasvícení budovy historické radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové.
 
13. 11. 2019

Úklid listí se školou Prointepo, s. r. o.

Dne 13.11.2019 TSHK přijaly, stejně jako v loňském roce, nabídku školy PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. na zapojení jejích žáků do společenského dění formou spoluúčasti na úklidu listí v okolí školního zařízení. Tato spolupráce byla velmi přínosná pro obě strany a umožnila dětem vyzkoušet si každodenní činnosti prováděné při péči o zeleň ve městě.

Za tuto nabídku děkujeme.
Fotogalerie: Fotogalerie
13. 11. 2019

Upozornění na silný nárazový vítr

OOd 15.11.2019 00,00 hod. do 18.11.2019 00,00 hod. byl ČHMÚ vyhlášen výhled nebezpečných jevů (silný nárazový vítr). V období výskytu silného nárazového větru doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení nepříznivého klimatického jevu doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých, či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
11. 11. 2019

Stavební úpravy na podchodu na Rašínově třídě

Tento týden začínají probíhat drobné stavební úpravy na podchodu na Rašínově třídě z důvodu opravy povodňové zábrany. Práce budou dokončeny do konce listopadu 2019. Po dobu opravy nebude omezen průchod pro chodce, ani pro cyklisty. Žádáme spoluobčany, aby se v podchodu pohybovali se zvýšenou opatrností.

Děkujeme za pochopení.
11. 11. 2019

Zazimování městských fontán

V tomto týdnu začne postupné odstavování městských fontán z provozu. Fontány budou zazimovány do konce příštího týdne.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 349 záznamů)