TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
03.10.2023

Platan na Eliščině nábřeží zmizí, ohrožuje kolemjdoucí

S ohledem na bezpečnost všech kolemjdoucích a podle rozhodnutí městského odboru životního prostředí, provedou naši pracovníci tento čtvrtek kácení platanu na Eliščině nábřeží. Část ulice bude pro tento den na krátkou dobu uzavřena, aby bylo možné bezpečně provést tuto nezbytnou operaci.

Strom trpí několika závažnými defekty a je nakažen houbovou infekcí. V létě letošního roku navíc došlo k samovolnému uvolnění kosterní větvě stromu, která svým pádem přes chodník do řeky Labe mohla ohrozit procházející chodce. Platan má také vychýlené těžiště kvůli konkurečnímu tlaku okolních stromů.
 
„Situaci bereme velmi vážně a strom v nejbližší době nahradíme novým stejného druhu. Z hlediska správy městské zeleně je taková výměna součástí našeho plánu udržitelnosti. Obnova a péče o naše zelené plochy jsou klíčové pro udržení bezpečnosti a krásy našeho města. Letošní podzim máme navíc v plánu vysadit přibližně 500 nových stromů, což je další krok k oživení a zachování naší městské zeleně,“ komentuje náměstek ředitele Technických služeb Hradec Králové Daniel Jeřábek.

02.10.2023

Oznámení o uzavírce ulice Bratří Štefanů

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že od 3. října 2023 do 12. listopadu 2023 proběhne úplná uzavírka místní komunikace v ulici Bratří Štefanů z důvodu nezbytné opravy povrchu vozovky.
Po dohodě se stavbou jsme zajistili možnost vjezdu na nedaleké hotelové parkoviště a do parkovacího domu. Objízdná trasa bude vyznačena v ulicích tř.SNP, Kladská a Bratří Štefanů.
Zvláštní pozornost věnujeme i naší městské hromadné dopravě. V plánovaném období provádění živičného krytu silnice od 28. října 2023 do 4. listopadu 2023 bude objízdná trasa se zastávkami platit i pro MHD. 
Prosíme Vás, abyste během oprav dodržovali dopravní značení a věnovali zvýšenou pozornost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
02.10.2023

Zábavné herní prvky rozjasnily dětská hřiště

V Šimkových sadech a ve Svobodných Dvorech dělají radost malým i velkým nové herní prvky. Naši šikovní technici je nainstalovali ještě před důležitou kulturní událostí a na žádost místních obyvatel.
V největším hradeckém parku nyní najdete novou pružinovou houpačku, která zvýší radost ze hry a pohybu pro naše nejmenší obyvatele. Ve Svobodných Dvorech jsme zase naslouchali Vašim podnětům, a na základě přání občanů a KMS jsme nainstalovali impozantní prolézací pyramidu s houpačkou, která zaručí hodiny zábavy pro všechny.
Všechny herní prvky stály přibližně 350 tisíc korun vč. DPH. Pružinovou houpačku jsme navíc připravili právě včas před Královéhradeckými krajskými dožínkami.
Věříme, že nové herní prvky udělají radost všem rodičům a dětem. Přijďte si je vyzkoušet!
01.10.2023

Oznámení o opravě vozovky v ulici Akademika Bedrny

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že od 2. října 2023 do 7. října 2023 proběhne oprava povrchu místní komunikace v ulici Akademika Bedrny. Vzhledem k této opravě bude tato část ulice uzavřena. Z důvodu bezpečnosti bude na místě zřízena objízdná trasa, která bude jasně vyznačena přenosným dopravním značením.
V případě nepříznivých klimatických podmínek jsme stanovili také náhradní termín opravy od 9. října 2023 do 14. října 2023.
Děkujeme za pochopení.
27.09.2023

Technické služby se staly součástí odborné arboristické konference

V polovině září jsme měli tu čest zúčastnit se 22. ročníku odborné konference pořádané Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Tohoto významného setkání v kongresovém centru Aldis se zúčastnilo přes 340 odborníků z různých oborů z České republiky a Slovenska. Odborné diskuze se zúčastnil také náš I. náměstek ředitele Daniel Jeřábek, který na téma konference „Limity“ přednesl inspirující prezentaci o obnově zeleně.
//Foto: Ondřej Vítek

26.09.2023

Cyklostezka pod Labským mostem bude mít nový povrch

Naši pracovníci se vrhli do oprav povrchu cyklostezky vedoucí pod Labským mostem u nové lávky. Tato oprava byla iniciována na základě mnoha cenných podnětů od našich občanů, kteří využívají tuto stezku. Z důvodu bezpečnosti a probíhajících oprav bude cesta v tomto úseku uzavřena. O znovuotevření Vás budeme v co nejkratším termínu informovat. Děkujeme za pochopení. 
22.09.2023

Zapojili jsme se do Evropského týdne mobility

Tento pátek jsme se aktivně zapojili do akce "Den bez aut" a Evropského týdne mobility, který upozorňuje zejména na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městě. Naši pracovníci v tomto duchu pomohli mobilními zábranami a značením symbolicky uzavřít Gočárovu třídu, která se nachází v samotném srdci města. Celá událost je v zeleném duchu, proto na místě najdete i zelené stromky, které tematicky ozdobily děti z mateřských škol, a které ukazují jednu z hlavních ulic v netradičním pojetí.

Jsme rádi, že můžeme přispět k propagaci udržitelné mobility a zároveň vytvářet příjemné prostředí pro naše město!
21.09.2023

Blokové čištění v Hradci Králové

Naše týmy mají v Hradci Králové na starosti více než 100 kilometrů silnic a 340 kilometrů chodníků a cyklostezek. Pravidelné blokové čištění pro Vás zajišťujeme od jara do podzimu, poté přecházíme do zimní údržby.
K tomu, co všechno naši technici dělají, ale nepatří jen zametání. Na starosti mají i rozmisťování značek, postřik plevele, drobné opravy, odtah překážejících vozidel, obnovu dopravního značení, odstranění hrubých nečistot a mnoho dalšího!
Termíny blokového čištění najdete vždy na našich webových stránkách nebo s předstihem na rozmístěných dopravních značkách. 
Blokové čištění je nejen o udržování čistoty města, ale také o jeho bezpečnosti, přípravě na kulturní akce a rychlé reakci na mimořádné události.
Děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci před a v průběhu čištění. Vaše ohleduplnost vůči našim pracovníkům a dodržování pravidel pomáhá zrychlit celý proces a zajišťuje, že po skončení práce máme čisté a krásné ulice.


 
20.09.2023

Tyršův most ochrání nové sítě

Tyršův most u Muzea východních Čech v Hradci Králové dostane nové ochranné sítě, které zajistí jeho dlouhou životnost a zároveň ochrání ptactvo. Důležitá spojnice přes řeku Labe tak bude chráněna před hromaděním odpadu nebo nežádoucím hnízděním. Bez nových sítí by navíc byli okolní ptáci ohroženi nechtěným uvíznutím v útrobách mostu, kterému se snažíme předcházet.
19.09.2023

Opravujeme chodník v ulici V Lipkách

Oznamujeme, že od 19. září 2023 bude probíhat plánovaná oprava chodníku v ulici V Lipkách, konkrétně v úseku mezi ulicemi Ambrožova a Nerudova. Během prací na chodníku bude tento úsek pro pěší dočasně uzavřen. Pro Vaše pohodlí a bezpečnost bude možné využít protilehlý chodník. Předpokládaný termín dokončení prací je listopad 2023.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.
15.09.2023

Historická radnice symbolicky zčervená

Naši pracovníci právě dokončili instalaci osmi červených světel na radnici na Velkém náměstí. Osvětlení bude po celý víkend symbolizovat podporu dárcovství kostní dřeně a navazuje na Světový den dárců kostní dřeně. Budova radnice se tak přidá k dalším 50 památkám po celé České republice, které se zahalí do červené barvy.
14.09.2023

Unikátní trvalkový záhon zvelebí Malšovice

Technické služby Hradec Králové znovu posunuly hranice péče o město. Tentokrát se zaměřily na území v Malšovicích u zábavního centra A-sport, které bylo vybráno komisí místní samosprávy pro další úpravy a zvelebení. Výsledkem jsou jedinečné kvetoucí záhony a šest nových stromů.

Tisková zpráva


13.09.2023

Třebešská sportovní hala v novém hávu

Naši šikovní řemeslníci právě dokončili rozsáhlou opravu sportovní haly v Třebši. Co se změnilo? Nainstalovali jsme moderní úsporná LED světla, novou LED obrazovku s časomírou a provedli renovaci sportovní podlahy s vyznačením hřišť. Celkové náklady na tuto modernizaci činily téměř 5,3 milionu korun včetně DPH. Jsme rádi, že jsme práce navíc dokončili o týden dříve, než bylo původně plánováno. Sportovní hala je teď připravena na novou sezónu plnou sportovních výkonů.


11.09.2023

Začátek školního roku na ZŠ Josefa Gočára přinesl novou střechu a sociální zázemí

Důkladné letní opravy hradeckých škol máme hotovy. Jednou z těchto škol byla ZŠ Josefa Gočára, kde se řemeslníkům podařilo provést několik významných úprav.
Opravy za více než 4 miliony korun zahrnovaly široký rozsah prací, od renovace střechy až po repasi oken a dveří. Na některých místech přibyla dokonce i nová omítka. 
Kromě těchto stavebních prací opravili dělníci také sociální zázemí pro dívky školy. Žákyně tak budou mít od začátku školního roku k dispozici komfortní a funkční prostory.
08.09.2023

Bezpečné dopadové plochy už slouží na hřišti u MŠ Josefa Gočára

Technické služby města opět přinášejí skvělé zprávy pro naše nejmladší obyvatele! Dětské hřiště u mateřské školy Josefa Gočára dostalo nový nátěr a nové dopadové plochy. Tyto plochy jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečný pád pro děti a minimalizovaly riziko zranění. Kromě bezpečnosti jsme dbali i na estetický dojem. Hřiště je nyní barevnější a přitažlivější.

O hřišti jsme napsali: Odkaz
06.09.2023

Obousměrná cyklostezka propojí Šimkovy sady s centrem

Naše město se posunuje vpřed směrem k udržitelnější a ekologičtější dopravě. Aktuálně probíhají intenzivní práce na rozvoji obousměrné cyklostezky v ulici Škroupova, která se spolu s novou lávkou přes Labe u Aldisu stane významnou spojnicí Šimkových sadů a dalších městských částí.
Naši technici nyní pracují na tvorbě nového svislého a vodorovného dopravního značení, aby se zvýšila bezpečnost všech budoucích uživatelů této trasy.
05.09.2023

Výměna desek fontány na Riegrově náměstí

Fontána na Riegrově náměstí je opět v plné parádě díky zručnosti našich techniků. Nedávná výměna poškozených a opotřebených desek umožnila její opětovné spuštění do plného provozu.
S ohledem na bezpečnost upozorňujeme, že vstup do fontán může být nebezpečný, a že veřejné fontány neslouží ke koupání.

04.09.2023

Hotovo! Dokončili jsme opravu silnice v ulici Nezvalova

Přes léto uzavřená silnice v centru města v ulici Nezvalova je od 1. září konečně otevřena! Naši technici úspěšně zvládli opravu vytížené silnice ještě před slavnostním otevřením fotbalového stadionu a začátkem školního roku.
01.09.2023

Za kulisami akcí posledního prázdninového víkendu

Poslední prázdninový víkend bude v Hradci opravdu nabitý. Technici tvrdě pracovali na tom, aby byly všechny akce ve městě připraveny na nejlepší závěr léta.
Naše týmy se například vydaly na úklid Velkého náměstí před Slavnostmi královny Elišky, uklidily a posekaly před novým fotbalovým stadionem a jeho slavnostním otevřením a na všechny akce zajistily kovové zábrany se stojany na odpadkové pytle.
31.08.2023

Nabídněte vánoční stromy na výzdobu hradeckých náměstí

Vánoční magie se nezastavitelně blíží a s ní je potřeba najít ty nejkrásnější vánoční stromy, které budou zářit na našich hlavních náměstích - Velkém a Masarykově náměstí v Hradci Králové.
Technické služby vyhlašují velké pátrání, kde budete klíčovými pomocníky při výběru těchto ozdobných pokladů. Ale pozor! Nejde o tipování, nýbrž o konkrétní nabídky stromů, které vlastníte a jsou k dispozici.

 
Jaké stromy máme na mysli?
Ideálními vánočními stromy jsou jedle, smrky ztepilé nebo stříbrné a douglasky. Vyhněte se stromům s ohnutým nebo dvojitým kmenem, shnilým, dutým, poškozeným nebo jednostranně zavětveným. Důležitá je také velikost. Strom by měl mít minimálně 15 metrů a více. Neméně důležitá je dostupnost místa pro těžkou techniku.

Preferujeme stromy z Hradce Králové a blízkého okolí. Vyzvednutí stromu zajistí pracovníci technických služeb ve spolupráci se smluvním dopravcem nejšetrnější a nejbezpečnější technologií. Při kácení s pomocí jeřábu lze bezpečně vyzvednout strom i z prostor v blízkosti budov, kde na standardní kácení není dostatek místa. Vzhledem k tomu, že na místě nedochází k odřezávání větví a rozřezávání kmene stromu, zůstává na pozemku mnohem méně nepořádku než při standardním kácení. V případě zájmu je po kácení poskytnuto i odfrézování pařezu stromu a adekvátní náhrada palivového dříví.
Nabídky na krásné vánoční stromy přijímáme na naší infolince: 495 402 644 nebo na emailové adrese: info@tshk.cz
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 698 záznamů)