TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
5. 8. 2022

Oprava vozovky v ul. Jánošíkova

V termínu 9.8. 2022 bude probíhat frézování povrchu místní komunikace v ul. Jánošíkova v úseku mezi ulicemi Gagarinova a tř. SNP. Frézování bude probíhat za provozu. Průjezd bude umožněn s omezením. Dne 19. 8. 2022 bude realizována pokládka nové živičné vrstvy za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude značena.

Děkujeme za pochopení.

                                                                   
5. 8. 2022

Oprava vozovky v ul. Emy Destinové

V termínu 9. 8. 2022 bude probíhat frézování povrchu místní komunikace v ul. Emy Destinové v úseku od ulice Na Občinách po č.p. 970/16 v ul. E. Destinové. Frézování bude probíhat za provozu. Průjezd bude umožněn s omezením. Dne 19. 8. 2022 bude realizována pokládka nové živičné vrstvy za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude značena.

Děkujeme za pochopení.
 
                                                                
5. 8. 2022

Oprava vozovky v ul. Cimlerova

V termínu 29. 8. 2022 bude probíhat frézování povrchu místní komunikace v ul. Cimlerova v úseku mezi ulicemi Jindrova a Voborníkova. Frézování bude probíhat za provozu. Průjezd bude umožněn s omezením. Dne 8. 9. 2022 bude realizována pokládka nové živičné vrstvy za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude značena.

Děkujeme za pochopení.


                                                          
5. 8. 2022

Oprava lávky u hřiště Dukla

V termínu od 8. 8. 2022 bude na lávce pro pěší a cyklisty realizována oprava vykloněného zábradlí. Lávka bude během této opravy s omezením průchozí. V termínu od 29.8.-31.8.2022 bude lávka úplně uzavřena z důvodu obnovy přímopochozí hydroizolace. Náhradní trasa pro pěší a cyklisty bude značena po nábřeží U Přívozu a ul. Hradeckou.

Děkujeme za pochopení.

                                                          
1. 8. 2022

Oprava chodníku v ul. Koutníkova

V termínu od 1.8.2022 do 24.8.2022 bude probíhat oprava chodníku v ul. Koutníkova podél silnice I/35. Chodník bude při opravě uzavřen. V rámci stavby bude značena náhradní trasa pro chodce. Doprava pro motorová vozidla na silnici I/35 bude částečně omezena .
                                                             
25. 7. 2022

Oprava chodníku v ulici U Hřiště

Oznamujeme, že v termínu od 25. 7. 2022 bude probíhat oprava chodníku v ul. U Hřiště v úseku mezi ulicemi Obvodní  – U Lesíka. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je září 2022.

Děkujeme za pochopení.
 
                                                                  
20. 7. 2022

Uzavření veřejného WC v Šimkových sadech

V Šimkových sadech je z technických důvodů uzavřeno veřejné WC.

Důvodem uzavření je vandalské poškození elektroinstalace a dalšího zařízení WC o víkendu 16.-17. 7. 2022. Zničen byl elektronický zámek včetně části kabeláže, ventilátor a další vybavení. Celý vnitřní prostor byl znečištěn odpadky. Doba odstávky bude závislá na dodávce nové elektroniky.
 
20. 7. 2022

Oprava povrchu vozovky v ulici Pražská

V termínu od 25. 7. 2022 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ul. Pražská v úseku mezi ulicemi Pálenecká a Zelená. Práce budou probíhat za provozu. Po dobu opravy nebude možné odbočit do ulice Zelená. Předpoklad ukončení prací je srpen 2022.

Děkujeme za pochopení.
20. 7. 2022

Oprava povrchu vozovky v ulici Divišova

V termínu od 25. 7. 2022 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ul. Divišova v úseku mezi ulicemi Eliščino nábřeží a ČSA. Zastávka MHD Muzeum bude přemístěna na Tyršův most. Práce budou probíhat za provozu. Předpoklad ukončení prací je srpen 2022.

Děkujeme za pochopení.
18. 7. 2022

Uzavření skateparku v Šimkových sadech

Ve dnech 19. - 20. 7. 2022 bude z důvodu opravy pojezdové dráhy skatepark uzavřen.

Děkujeme za pochopení.
14. 7. 2022

Skatepark v Šimkových sadech - uzavření

V sobotu 30.7.2022 bude z důvodu pořádání celodenní sportovní akce skatepark pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochpení.
12. 7. 2022

Uzavření schodiště Bono Publico

V termínu do 18. do 22.7.2022 bude z provozních důvodů (z důvodu nátěru schodišťových stupňů) uzavřeno schodiště Bono Publico. Přístup na náměstí z ulice Komenského a tř. ČSA je po okolních komunikacích.

Děkujeme za pochopení.
11. 7. 2022

Přerušení provozu fontány na terasách pod Kanovnickými domy

Provoz fontány na terasách pod Kanovnickými domy byl přerušen do odvolání z důvodu rozsáhlé opravy.

Děkujeme za pochopení.
1. 7. 2022

Výstraha na velmi silné bouřky

Na období od 1.7.2022 11,00 hod. do 20,00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 
Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.

 


 
27. 6. 2022

Výstraha na silné bouřky

Na období od 27.6.2022 16,00 hod. do 28.6.2022 6 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 
Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.
 


 
24. 6. 2022

Výstraha na silné bouřky

Na období od 24.6.2022 12,00 hod. do 25.6.2022 10 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 
Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.
 

21. 6. 2022

Upozornění na zvýšené nebezpečí požárů na královéhradeckých hřbitovech

Upozorňujeme návštěvníky hřbitovů na zvýšené riziko vzniku požárů.

Současně žádáme všechny návštěvníky, aby v tomto mimořádně teplém a suchém počasí používali pouze elektrické led náhrady svíček a nikoliv svíčky s otevřeným ohněm.

Děkujeme za pochopení.
20. 6. 2022

Výstraha na silné bouřky

Na období od 20.6.2022 11,00 hod. do 21 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 
Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.
 
20. 6. 2022

Pozvánka do hradeckého rozária

Dne 18.6.2022 proběhne v hradeckém soutěžním rozáriu mezinárodní hodnocení soutěže novinek růží.

Zájemci z řad veřejnosti mohou rozárium navštívit a hodnocené růže si prohlédnout v těchto dnech:. 
18.6.2022 od 12:00 do 17:00 hod.
19.6. - 3.7. 2022 od 9:00 do 17:00 hod.

 
Všichni jsou srdečně zváni.

Fotodokumentace z akce 
 
Fotogalerie: rozárium 2022

 
16. 6. 2022

Výstraha na bouřky a silný vítr

Na období od 16.6.2022 12,00 hod. do 21 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 
Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 590 záznamů)