TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
29. 10. 2020

Transfer mozaiky na letišti

V pondělí dne 26. 10. 2020 byly ukončeny práce na transferu mozaiky dělníka se samopalem z průčelí budovy č. 14 na letišti v Hradci Králové.
27. 10. 2020

Příjem psů a koček do útulku pozastaven

TSHK do odvolání nepřijímají zatoulané, volně pobíhající psy a kočky do útulku pro opuštěná zvířata.

Děkujeme za pochopení.
26. 10. 2020

Zahájení zimní údržby místních komunikací

Od 1. 11. 2020 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ zahajují zimní údržbu místních komunikací na území města Hradec Králové (dle zákona č. 13/1997 Sb.).
 
Fotogalerie: Fotogalerie
 

 
22. 10. 2020

Uzavření skateparku

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 je uzavřen skatepark v Šimkových sadech. Děkujeme za pochopení.
22. 10. 2020

Uzavření veřejných WC

Technické služby Hradec Králové jako provozovatel oznamují uzavření veřejných WC na území města Hradec Králové od 22.10.2020 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.
20. 10. 2020

Květná loučka přilákala vítaného hosta

Na sklonku babího léta se na květinové louce v ul. Na Potoce vyskytují květy chrp, kopretin, slézu a dalších lučních květin už jen sporadicky. I tak tyto květy přilákaly vítaného hosta, kterým je modrásek jehlicový. A i když se jedná o jednoho z nejběžnějších modrásků, máme z jeho výskytu radost. Zatímco výrazně vybarvení samečci poletují z květu na květ, méně nápadné samičky vyhledávají především rostliny štírovníku růžkatého, na které kladou vajíčka. Motýlci jsou to velmi neposední, a tak se nám nepodařilo samičku zachytit na štírovníku, ale pouze na dokvétající kopretině. Z důvodu zdárného vývoje modrásků se květinová louka už letos nebude kosit. Vzhledem k relativně hojnému zastoupení štírovníku v luční směsi doufáme, že se zde modrásci usadí natrvalo a v příštích letech bude jejich pozorování běžnější.
 
     Modrásek jehlicový sameček                                        Modrásek jehlicový samička

          
19. 10. 2020

Úprava provozní doby v kanceláři hřbitovů

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci související s výskytem onemocnění COVID 19 oznamujeme, v kanceláři správy hřbitovů v areálu hřbitova v Kuklenách budou až do odvolání omezeny úřední hodiny. Pro veřejnost bude otevřeno v pondělí a ve středu od 8.00 do 13.00 hod. I nadále doporučujeme veškeré administrativní úkony, zejména uzavírání a prodlužování nájemních smluv, řešit prostřednictvím elektronické komunikace na e mailových adresách: felcmanova@tshk.cz a sterbova@tshk.cz nebo po telefonické dohodě na tel. č. kanceláře: 495 537 660. Pro telefonický kontakt prosím využívejte mimoúřední hodiny. V době úředního jednání není možné vyřizovat telefonické hovory. Využít lze i mobilní telefonní kontakt na vedoucí střediska pohřebnictví Mgr. N. Štěrbovou - 725761528.

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací nebudou letos v období Dušiček rozšířeny úřední hodiny kanceláře správy hřbitovů.

Jako každý rok bude v období Dušiček rozšířena otevírací doba na královéhradeckých hřbitovech od 8.00 do 20.00 hod.

Po dobu zvýšené návštěvnosti hřbitovů v období dušiček doporučujeme návštěvníkům mít zakrytá ústa a nos i ve venkovních areálech hřbitovů.

Děkujeme za pochopení.
19. 10. 2020

Výpadek světelné signalizace

Z důvodu opravy horkovodu bude od 20. 10. - 13. 11. 2020 vypnutá světelná signalizace křižovatky Resslova x M. D. Rettigové. Na vypnuté křižovatce dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Mapa zde.
15. 10. 2020

Zahájení demontáže plastiky na letišti

Dne 8.10.2020 byly zahájeny práce na demontáži mozaiky ozbrojeného dělníka se samopalem, šeříkem a holubicí na letišti v Hradci Králové. Odborná firma provedla fixaci povrchu tak, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování stavu a dílo bylo zabezpečeno před poškozením do doby provedení restaurátorských prací.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
 
15. 10. 2020

Omezení osobního kontaktu s veřejností

Počínaje dnem 14.10.2020 do odvolání organizace omezuje osobní styk s veřejností na nezbytně nutné úkony. Omezení platí pro areál TSHK Na Brně, tak jako pro všechna ostatní detašovaná pracoviště. Pro komunikaci s organizací používejte prosím telefonické a elektronické kontakty.
14. 10. 2020

Změna provozu na skateparku v Šimkových sadech

Ve skateparku v Šimkových sadech platí nadále omezení provozu v rozsahu, který stanoví aktuální prohlášení vlády ČR.

Od 14.10.2020 do odvolání platí změna ceníku služeb na skateparku: 40 Kč/2 hodiny/1 osobu.
Do skateparku je od 14.10.2020 povolen vstup max. 6 osob, a to do odvolání.
Od 17. 10. 2020 do odvolání platí změna provozní doby: denně 9 - 21 hod.


Děkujeme za pochopení.
12. 10. 2020

Uzavření Sportovní haly Třebeš

Na základě usnesení vlády č. 996 bude do odvolání uzavřena Sportovní hala Třebeš.

Děkujeme za pochopení.
12. 10. 2020

Výpadek světelné dopravní signalizace

Dnes do 14:00 hod. na křižovatce Rašínova třída x Medkova probíhá oprava kabelového vedení světelné dopravní signalizace. V této době bude světelná signalizace na křižovatce mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.
6. 10. 2020

Změna místní úpravy dopravního značení

V týdnu od 5.10.2020 bude probíhat změna místní úpravy dopravního znaačení v ulicích Seydlerova (odkaz na mapu zde) a Bezručova (odkaz na mapu zde).

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
2. 10. 2020

Výstraha na silný vítr

Na den 3.10.2020 od 00:00 do 4.10.2020 8:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ
2. 10. 2020

Omezení provozu SHT a skateparku

Ve Sportovní hale Třebeš a skateparku v Šimkových sadech platí nadále omezení provozu v rozsahu, který stanoví prohlášení vlády ČR.

Do skateparku v Šimkových sadech bude od pondělí 5.10.2020 povolen vstup max. 20 osob.

Děkujeme za pochopení.
1. 10. 2020

Signalizace Střelecká x Lipky - již v provozu

1. 10. 2020

Křižovatka Střelecká x Lipky

Z důvodu dopravní nehody, která se stala dne 1.10.2020 v ranních hodinách, je světelná dopravní signalizace na křižovatce Střelecká x Lipky mimo provoz. Na odstranění závady se pracuje.

Děkujeme za pochopení.
30. 9. 2020

Výstavba sjezdu v ulici Pouchovská

Od 2. 10. 2020 bude probíhat výstavba sjezdu z ulice Pouchovská k nemovitosti čp. 917. Po dobu výstavby sjezdu využijte protilehlý chodník, provoz bude částečně omezen. Předpoklad ukončení prací je 12/2020.

Děkujeme za pochopení.
21. 9. 2020

Oprava komunikace v ul. Hradecká

Dne 23. 9. 2020 proběhne v ul. Hradecká frézování vozovky za úplné uzavírky. Jedná se o úsek mezi ulicemi Domečkova a Ševčíkova. Ve dnech 29.-30.9. 2020 proběhne opět za úplné uzavírky pokládka nového živičného povrchu.

Děkujeme za pochopení.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 438 záznamů)