TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
17. 5. 2022

Úpravy dopravního značení na Jiráskově nám. a v okolních ulicích

Na Jiráskově nám. a v přilehlých ulicích byla provedena změna dopravního značení za pomoci svislého a vodorovného dopravního značení. Tato úprava povede ke zlepšení vedení dopravních proudů v této křižovatce, označení parkovacích stání v přilehlých ulicích, zjednosměrnění ulice Vydrova a označení cykloobousměrky v ul. Vydrova.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
11. 5. 2022

Oprava vozovky v ul. Parlament

Dne 16.5. bude probíhat frézování vozovky v ul. Parlament v úseku podél osady Orličan. Ve dnech 23. - 24. 5. 2022 bude realizována pokládka nového živičného povrchu za úplné uzavírky.


 
Děkujeme za pochopení.
11. 5. 2022

Oprava vozovky v ul. Podhůrská

Dne 16.5. bude probíhat frézování vozovky v ul. Podhůrská v úseku od hospody U Karla k ul. Slatinská. Ve dnech 23 .- 24. 5. 2022 bude realizována pokládka nového živičného povrchu. Opravovaný úsek bude řízen přenosnou světelnou signalizací.


Děkujeme za pochopení.
10. 5. 2022

Oprava chodníku v ul. Honkova

V termínu od 11. 5. 2022 bude probíhat oprava chodníku v ul. Honkova v úseku mezi ulicemi Družstevní  a Prokopa Holého. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby bude pro pěší stavbou zajištěn koridor podél staveniště. Předpoklad ukončení prací je červenec 2022.
 

Děkujeme za pochopení.
6. 5. 2022

Technická závada na hřbitově v Kuklenách

Z důvodu technické závady je mimo provoz rozvod vody v areálu hřbitova v Kuklenách. Na odstranění závady se pracuje.

Děkujeme za pochopení.
3. 5. 2022

Uzavření průchody v Jiráskových sadech pod velkými topoly

Ve východní části Jiráskových sadů byl uzavřen průchod pod velkými topoly. Z jednoho ze dvou největších topolů černých ve městě spadly o víkendu další větve, proto byla tato část parku uzavřena. Realizaci potřebných pěstebních opatření na těchto topolech bude zajišťovat odbor životního prostředí královéhradeckého magistrátu prostřednictvím odborné arboristické firmy v průběhu května. Odkaz na tiskovou zprávu zde.
 


 
Fotogalerie: Jiráskovy sady topoly
 
2. 5. 2022

Převoz svinarského mostu

TSHK zajišťují dne 2.5.2022 převoz frafmentů svinarského mostu. Fragmenty budou umístěny na letišti Hradec Králové a konzervovány pro další použití.

Nakládka fragmentů proběhne v podvečerních hodinách a následně v nočních hodinách vlastní převoz.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
28. 4. 2022

Oprava komunikací

Oprava komunikace v ul. Vrchlického
V termínu od 27.4.2022 bude probíhat oprava vozovky v ul. Vrchlického v úseku mezi ulicemi Čechova a Albertova. Předpoklad ukončení opravy je do poloviny května. Úsek bude v průběhu oprav průjezdný. 
 Oprava komunikace v ul. Horova
V termínu od 27.4.2022 bude probíhat oprava vozovky v ul. Horova v úseku mezi ulicemi Čechova a Nerudova. Úsek bude při pokládce nové živičné vrstvy uzavřen. Objízdná trasa bude vyznačena. Předpoklad ukončení opravy je do 6.5.2022.
 
Fotogalerie: horova

Oprava komunikace v ul. Palachova
V termínu od 27.4.2022 bude probíhat oprava vozovky v ul. Palachova v úseku mezi ulicí Milady Horákové a budovou Palachovy koleje. Předpoklad ukončení opravy je do 6.5.2022. Úsek bude v průběhu oprav průjezdný.
 
Fotogalerie: palachova

Oprava komunikace v ul. Husova
V termínu od 27.4.2022 bude probíhat oprava vozovky v ul. Husova v úseku mezi ulicemi Brněnská a Bendlova. Předpoklad ukončení opravy je do 6.5.2022. Úsek bude v průběhu oprav průjezdný.
Fotogalerie: husova
27. 4. 2022

Zřízení parkovacích stání v ul. M. Horákové

V ul. M. Horákové byl zvýšen počet parkovacích stání na hlavní čtyřpruhové komunikaci o 38 parkovacích míst. Součástí úprav bylo zřízení nového svislého a vodorovného dopravního značení vč. osazení červenobílých ostrůvků. Celkem na této komunikaci může parkovat až 55 osobních vozidel. 
 
Fotogalerie: Fotogalerie 
7. 4. 2022

Nové stojany na kola

Pro zlepšení podmínek pro cyklisty TSHK instalovaly nové stojany na kola před Infocentrem na Eliščině nábřeží a na tř. ČSA. 
 
Fotogalerie: Fotogalerie
 
 
7. 4. 2022

Jarní výsadby stromů pokračují

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ do konce dubna vysadí 91 ks vzrostlých stromů na celém území města.
 
Nejvýznamnější letošní jarní výsadby stromů:
  • Smetanovo nábřeží - 6 lip - doplnění do stávajícího stromořadí.
  • Tylovo nábřeží (mezi Tyršovým a Pražským mostem) - 11 javorů a 5 lip - celková obnova stromořadí podél parkoviště a doplnění jednotlivých stromů do zbývajících částí stávajícího stromořadí.
  • Tylovo nábřeží (mezi Pražským mostem a mostem Hučák) – 3 lípy - doplnění nových stromů do stávajícího stromořadí.
  • Nábřeží podél pravého břehu Labe (mezi mostem Hučák a mostem u soutoku) – 11 lip - doplnění nových stromů do stávajícího stromořadí.
  • Ulice Úprkova – 12 javorů, 6 lip - obnova doprovodných lipových stromořadí podél komunikace.
Fotogalerie: Fotogalerie
 
7. 4. 2022

Výstraha na silný vítr

Na období od 7.4.2022 11 hod. do 8.4.2022 6 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 
Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.
 
6. 4. 2022

Oprava chodníku v ul. Bezručova

V termínu od 6.4. 2022 bude probíhat oprava chodníku v ul. Bezručova v úseku od ulice Veverkova po čp. 1098. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen, přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte prosím protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je červen 2022.
 

Děkujeme za pochopení.
25. 3. 2022

Hodina Země

Dne 26. 3. 2022 od 20,30 hod. do 21,30 hod. se statutární město Hradec Králové připojí k připomínce Dne Země tím, že zhasne osvětlení Bílé věže na Velkém náměstí.
18. 3. 2022

Pravidelný úklid lesních cest Hradečnice a Písečnice

Dne 18.3.2022 byl zahájen pravidelný páteční úklid lesních cest Hradečnice a Písečnice a navazujících komunikací v městských lesích. K údržbě bude po celý rok používán motorový fukar Buffalo KB4, který se v minulých letech při údržbě osvědčil. Je umístěn na klasickém přívěsném vozíku, lze jej tedy zapojit za jakýkoliv stroj nebo vozidlo se standardním tažným zařízením. Je také vybaven bezdrátovým elektronickým ovládáním, takže řidič může z kabiny vozu natáčet komín o 360° a přidávat nebo ubírat intenzitu proudu vzduchu.

 
14. 3. 2022

Zahájení blokového čištění

Dnešním dnem, tj. 14.3.2022, zahajují TSHK pravidelná bloková čištění ulic dle seznamu, který je k dispozici na webových stránkách organizace a je také zveřejňován v tiskové podobě ve zpravodaji Radnice. Součástí blokového čištění může být i obnova vodorovného dopravního značení, sekání trávy, čištění uličních vpustí a další práce.
7. 3. 2022

Kácení dřevin na Tylově nábřeží

V průběhu tohoto týdne dojde ke kácení dřevin na Tylově nábřeží mezi Tyršovým a Pražským mostem v souladu s pravomocným rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Celkem bude pokáceno 23 lip. Tento zásah je v souladu s projektovou dokumentací „Revitalizace nábřeží Labe v Hradci Králové“ zpracovanou v roce 2013. V jarním období 2022 (do konce března) zde bude v souladu s podmínkami rozhodnutí vysazeno 16 ks stromů (11 javorů a 5 lip).
 
1. 3. 2022

Zahájení provozu ve sportovním areálu Pouchov

Dne 1.3.2022 byl zahájen provoz v nově rekonstruované sportovní hale v areálu na Pouchově. Hala Pouchov je rozdělena na tělocvičnu o rozměrech 30x23 m a cvičebnu 6x8 m se zrcadlovou stěnou. V tělocvičně lze provozovat díky dispozičnímu uspořádání různé druhy sportů, např. volejbal, badminton nebo basketbal.

Ve venkovním areálu se nachází softbalové hřiště, kde trénuje a hraje svá utkání místní oddíl Softball Falcons Hradec Králové. V areálu jsou dále k dispozici dva antukové a jeden beach kurt na volejbal.   

Plán využití haly je vyvěšen na recepci haly, kde zájemci o sportování dostanou základní informace k objednávkám a obsazenosti.

Telefonní kontakt na recepci: 720 052 047, elektronický kontakt: lesak@tshk.cz, tel. 733 677 735.
 
28. 2. 2022

Zahájení letního provozu na skateparku

Dne 1.3.2022 zahajujeme celotýdenní provoz skateparku v Šimkových sadech. V případě nepříznivých klimatických podmínek je nutné počítat s možným krátkodobým omezením provozu.

Letní otvírací doba skateparku 1.3. - 30.11.
 
pondělí 14-21 hod.
úterý až pátek 13-21 hod.
sobota 11-21 hod.
neděle 12-20 hod.
 
Vedení parku
25. 2. 2022

Nasvícení budovy radnice na Velkém náměstí

Dne 28. 2. 2022 se TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ připojí k připomínce dne vzácných onemocnění tím, že nasvítí budovu radnice čp. 1 na Velkém náměstí světle růžovou, světle zelenou a světle modrou barvou.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 561 záznamů)