TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
16. 12. 2021

Uzavření tržnice na nám. 28. října v zimním období

V zimním období od 24.12.2021 do 28.2. 2022 bude tržnice, obdobně jako každý rok, uzavřena. 
                 Děkujeme za pochopení.
16. 12. 2021

Úprava provozní doby na veřejných WC v době vánočních svátků

Úprava provozní doby na veřejných WC v době vánočních svátků:

Děkujeme za pochopení.


 
25. 11. 2021

Zdobení vánočních stromů

Po instalaci vánočních stromů na Velké a Masarykovo náměstí (odkaz) finišují přípravy na rozsvícení vánoční výzdoby města.

Ve středu pracovníci střediska veřejného osvětlení TSHK nazdobili smrk na Masarykově náměstí (viz foto níže) a zbývá tak dokončit už jen výzdobu vánoční jedle na Velkém náměstí.
 
18. 11. 2021

Zimní provoz skateparku

SKATEPARK v Šimkových sadech bude od 1. prosince 2021 do 27. února 2022 otevřen pouze o víkendech za předpokladu bezpečné sjízdnosti dráhy, o které rozhoduje službu konající správce na místě. 

Ve dnech 20.12.2021–6.1.2022 bude skatepark uzavřen. 
 
Otvírací doba:  
pátek 13-20 hod.
sobota 12-20 hod.
neděle 12-20 hod.


Děkujeme za pochopení.

Vedení skateparku
16. 11. 2021

Nasvícení budovy radnice na Velkém náměstí

Dne 17. 11. 2021 se TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ připojí k připomínce sametové revoluce tím, že nasvítí budovu radnice čp. 1 na Velkém náměstí v barvách trikolóry.
 
Fotogalerie: Fotogalerie


 
 

 
16. 11. 2021

Světový den předčasně narozených dětí 2021

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ se dne 16. 11. 2021 připojí ke kampani v rámci Světového dne předčasně narozených dětí 2021 tím, že nasvítí budovu radnice čp. 1 na Velkém náměstí purpurovými barvami.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
8. 11. 2021

Oprava lávky u MŠ Svatojánská

Dne 8.11.2021 byly zahájeny práce na opravě lávky u MŠ Svatojánská. Práce budou prováděny za úplné uzavírky a budou dokončeny v prosinci 2021. Provoz pro pěší bude umožněn přes sousední přemostění vodoteče.

Děkujeme za pochopení.
 
26. 10. 2021

Uzavření sezónního WC v Jiráskových sadech

Sezónní WC v Jiráskových sadech bude v zimním období (1.11.-31.3.) uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.
21. 10. 2021

Výstraha na silný vítr

Na den 21.10.2021 od 9 hod. 20 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 
Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.

21. 10. 2021

Obnova stromořadí a oprava chodníku v ulici Spořilovská

V průběhu října a listopadu dojde v ulici Spořilovská ke kácení jedné strany stromořadí z okrasných třešní a následné výsadbě nových stromů. Obnova starých a zdravotně nevyhovujících sakur bude spojena s celkovou opravou chodníku a sjezdů. Obnova zeleně se bude týkat 17 třešní a 1 ořešáku. Stávající stromy poškozují chodník a ohrožují veřejný prostor. Kořeny zvedají dlaždice a obruby, čímž způsobují závadu ve schůdnosti, která není odstranitelná bez destruktivního zásahu do kořenů stromů.

Pokácené stromy budou nahrazeny bíle kvetoucími třešněmi (Prunus Schmittii) v počtu 18 ks, které v dospělosti dorůstají výšky 5-8 m. Tento druh má vzpřímeně rostoucí kompaktně uzavřenou korunu o šířce 2-3 m. A dále vyniká především zbarvením borky kmene. Nové stromořadí vznikne pouze na jihovýchodní straně ulice. Na výměnu stromořadí bylo vydáno odborem životního prostředí MMHK povolení ke kácení. Kácení proběhne v měsíci říjnu 2021. Náhradní výsadba bude realizována v listopadu 2021.

Oprava chodníku bude navazovat na výsadbu nových stromů a proběhne v zimním období 2021/2022 za částečné uzavírky.

Děkujeme za pochopení.  
20. 10. 2021

Oprava květináčů Pod Strání

Dne 20. 10. 2021 bude zahájena příprava na opravu květináčů a veřejného prostoru okolo nich v ul. Pod Strání. V rámci opravy bude rozmístěno dopravní značení a zábrany. Následně budou od 21. 10. 2021 zahájeny stavební práce. Dokončení se předpokládá do konce roku 2021. Pro pěší bude místo s omezením průchodné.

Děkujeme za pochopení.
 
15. 10. 2021

Vánoční výzdoba

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ dnes zahájily instalaci vánoční výzdoby na celém území Hradce Králové. Slavnostní osvětlení bude rozsvíceno na první adventní neděli, dne 28. 11. 2021.
 
11. 10. 2021

Provozní doba kanceláře správy hřbitovů

Upozorňujeme návštěvníky kuklenského hřbitova, že v pondělí dne 18.10.2021 bude z technických důvodů zkrácena provozní doba kanceláře správy hřbitovů.

Otevřeno bude pouze od 8.00 do 10.00 hod.

Děkujeme za pochopení.
11. 10. 2021

Provozní doba na hřbitovech v období Svatodušních svátků

Od 23.10. do 2.11. 2021, v období Svatodušních svátků, bude platit prodloužená provozní doba hřbitovů, a to od 8,00 hod. do 20,00 hod. 

Kancelář správy hřbitovů v Kuklenách bude v této době otevřena v úřední dny, v pondělí a ve středu (8-12 hod. a 13-16,30 hod.), a navíc i v sobotu 30.10.2021, kdy bude otevřeno od 8,00 do 12,00 hod. Ve státní svátek 28.10.2021 bude kancelář uzavřena.

Děkujeme za pochopení.
11. 10. 2021

Oprava vozovky v ul. Cimlerova

Dne 11. 10. 2021 bude probíhat frézování vozovky v ul. Cimlerova. Jedná se o úsek od Kamenného mostu po ul. Jindrova. Frézování bude realizováno za provozu s částečným omezením.

Ve dnech 1. - 2. 11. 2021 bude za úplné uzavírky probíhat pokládka nového živičného povrchu. Objízdná trasa bude vyznačena.

Děkujeme za pochopení.
 
4. 10. 2021

Oprava chodníku v ulici Čechova

V termínu od 6.10.2021 do 15.12.2021 bude za úplné uzavírky probíhat oprava chodníku v ulici Čechova v úseku mezi ulicemi Vrchlického a Horova. Během opravy zůstane zachován provoz pro pěší na protilehlé straně ulice. Zároveň bude umožněn přístup k okolním nemovitostem. Objízdné trasy budou vyznačeny přenosným dopravním značením.

Děkujeme za pochopení.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
29. 9. 2021

Oprava chodníku v ulici Kudrnova

V termínu od 4.10.2021 bude probíhat oprava chodníku v ul. Kudrnova v úseku mezi ulicemi Kalendova x Krunertova. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Předpoklad ukončení prací je prosinec 2021.

Děkujeme za pochopení.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
29. 9. 2021

Oprava chodníku v ulici Krunertova

V termínu od 4.10.2021 bude probíhat oprava chodníku v ul. Krunertova. Jedná se o úsek od ulice Kudrnova po čp. 584. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je prosinec 2021.

Děkujeme za pochopení.
 
Fotogalerie: Fotogalerie 
29. 9. 2021

Oprava povrchu vozovky v ulici Vlčkovická

V termínu od 4.10.2021 do 24.10.2021 se bude za úplné uzavírky provádět oprava povrchu místní komunikace v ulici Vlčkovická. Jedná se o úsek mezi točnou MHD u křižovatky s ulicí Kutnohorská po odbočku k panelárně a lokalitou „Temešvár“.

Vozidla MHD budou mít průjezd uzavřeným úsekem umožněn s výjimkou termínů 9. a 10. 10. 2021 a 16. a 17. 10. 2021, event. v náhradním termínu 23. a 24. 10. 2021. V těchto termínech bude linka 3, 53 a 54 jezdit v úseku kukleny Albert – Plačice po objízdné trase ul. Kutnohorská. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/324 (ul. Kutnohorská) a ul. Pražská třída a Pardubická. Objízdné trasy budou vyznačeny přenosným dopravním značením.

Děkujeme za pochopení.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
20. 9. 2021

Nabídněte vánoční stromy na výzdobu královéhradeckých náměstí

Tak jako každý rok shánějí pracovníci Technických služeb Hradec Králové dva vhodné stromy na výzdobu Masarykova náměstí a Velkého náměstí v Hradci Králové.

Dovolujeme si oslovit občany Hradce Králové a okolí s prosbou, zda by nabídli vánoční stromy pro výzdobu náměstí.

Poptávány jsou jehličnaté stromy, zejména smrky (zelené i stříbrné), jedle a douglasky o velikostí 15 m a více. Důležitá je dostupnost místa těžby stromů pro těžkou techniku (jeřáb a tahač s návěsem). Vyzvednutí stromu zajistí pracovníci technických služeb ve spolupráci se smluvním dopravcem nejšetrnější a nejbezpečnější technologií. Při kácení s pomocí jeřábu lze bezpečně vyzvednout strom i z prostor v blízkosti budov, kde na standardní kácení není dostatek místa. Vzhledem k tomu, že na místě nedochází k odřezávání větví a rozřezávání kmene stromu, zůstává na pozemku mnohem méně nepořádku než při standardním kácení. V případě zájmu je po kácení poskytnuto i odfrézování pařezu stromu a adekvátní náhrada palivového dřeva rozřezaného na špalky.

Nevhodné jsou stromy se dvěma a více kmeny, stromy ohnuté, jednostranně zavětvené, duté, vyhnilé nebo jinak poškozené.

Nabídky jsou přijímány na emailové adrese info@tshk.cz nebo na telefonech 495 402 654, 495 402 644.

Děkujeme za spolupráci.
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 538 záznamů)