TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
11. 6. 2021

Oprava schodiště v Jiráskových sadech

V termínu od 14. 6. 2021 bude probíhat oprava schodiště v Jiráskových sadech v Hradci Králové. Předpoklad ukončení prací je srpen 2021. Po dobu prací bude schodiště uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.
Fotogalerie: Fotogalerie
8. 6. 2021

Spuštění mlhovišť

S ohledem na vhodné klimatické podmínky TSHK spustí tento víkend všechna mlhoviště ve své správě na území Hradce Králové.
2. 6. 2021

WC Jiráskovy sady

Od 1.6.2021 je veřejnosti zpřístupněno veřejné WC v Jiráskových sadech. Dosud bylo toto WC v provozu pouze při pořádání kulturních akcí v parku.

Veřejné WC v Jiráskových sadech bude v provozu po celou dobu otevření parku. WC je bez obsluhy a vstup je umožněn po vhození poplatku 5 Kč do peněžního zámku.
24. 5. 2021

Zhotovení protismykové úpravy

Ve dnech 21. - 23. 5. 2021 byla provedena barevná protismyková úprava u přechodu pro chodce Na Novém Hradci Králové u ZŠ NHK, ul. Brněnská. 
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
20. 5. 2021

Otevření veřejných WC

Technické služby Hradec Králové jako provozovatel oznamují otevření veřejných WC na území města Hradec Králové od 24.5.2021. WC budou otevřena za dodržování podmínek daných Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN ze dne 14.5.2021.
19. 5. 2021

Oprava zábradlí na mostu přes Piletický potok v Hradci Králové - Pileticích

Od 24. 5. 2021 bude probíhat oprava zábradlí na mostu přes Piletický potok v Hradci Králové – Pileticích. Průjezd vozidel a pohyb pěších přes most bude po dobu opravy usměrněn přenosným dopravním značením. Dokončení prací předpokládáme v prvním červnovém týdnu.

Děkujeme za pochopení.
Fotogalerie: Fotogalerie
12. 5. 2021

Oprava vozovky v ul. Svinarská

V tomto týdnu bude zahájena oprava povrchu vozovky v ul. Svinarská. Jedná se o úsek od ul. U Koše k železničnímu podjezdu. Úsek bude během oprav průjezdný, pouze dne 20. 5. 2021, kdy bude probíhat pokládka nového povrchu, bude platit úplná uzavírka ulice.

Děkujeme za pochopení.
 
11. 5. 2021

Oprava chodníku v ulici Poštovní

V termínu od 11. 5. 2021 bude probíhat oboustranná oprava chodníku v ulici Poštovní v úseku mezi ulicemi Březhradská a Jasmínová. Práce budou prováděny za úplné uzavírky ulice Poštovní. Přístup pro pěší k okolním nemovitostem bude umožněn s omezením. Vozidlům nebude umožněn průjezd uzavřeným úsekem. Předpoklad ukončení prací je červenec 2021.

Děkujeme za pochopení.
 
  
10. 5. 2021

Kácení havarijního stromu v Jiráskových sadech

V pondělí 10.5.2021 provádějí pracovníci střediska městské zeleně TSHK kácení havarijního stromu v Jiráskových sadech. Jedná se o částečně vyvrácený buk, který se opřel o sousední strom. Za těchto okolností hrozilo akutní riziko pádu stromu na sousední obytný dům a frekventované cesty v parku. Jednalo se o velmi starý a velký buk s obvodem kmene 230 cm. Z uvedeného příkladu je patrné, že i na první pohled pěkný strom může způsobit škody velkého rozsahu. Těmto situacím se snažíme aktivně předcházet.
 
Fotogalerie: Fotogalerie


 
4. 5. 2021

Výstraha na vítr

Na den 4.5.2021 od 9 hod. do 20 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 
Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.
 
3. 5. 2021

Otevření skateparku v Šimkových sadech

Od 3.5.2021 je otevřen skatepark za podmínek dodržování protiepidemických nařízeních Ministerstva zdravotnictví. Vstup do skateparku je omezen na celkový počet 20 osob.

Každý z návštěvníků je povinen mít při vstupu a pobytu ve skateparku nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Provozní doba: pondělí 14,00 - 21,00 hod., úterý-pátek 13,00 – 21,00 hod., sobota 11,00 – 21,00 hod. (mimo termín školiček), neděle 12,00 – 20,00 hod.

Děkujeme za pochopení.
28. 4. 2021

Oprava povrchu vozovky v ul. Palachova

V termínu od 27.4.2021 do 10.5.2021 bude probíhat oprava povrchu vozovky v ul. Palachova. Jedná se o úsek mezi křižovatkou „vajíčko“ a ul. Pod Zámečkem. Úsek je s omezením průjezdný.

Děkujeme za pochopení.

21. 4. 2021

Otevření sportovišť

TSHK po dohodě s vedením města zahajují od 22.4.2021 provoz v městských sportovních areálech pro amatérský sport za dodržování všech opatření vydaných vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví apod.

Jedná se o areál Farářství, areál Nový Hradec Králové, areál Olympia a areál Slavia. Sportovní hala Třebeš a skatepark jsou pro amatérský sport stále uzavřeny do odvolání.
16. 4. 2021

Oprava zábradlí na mostu přes Zámostskou svodnici v Hradci Králové - Třebši

V termínu od 16. 4. 2021 bude probíhat oprava zábradlí na mostu přes Zámostskou svodnici v Hradci Králové – Třebši (mapa zde). Průjezd vozidel a pohyb pro pěší přes most bude upraven přenosným dopravním značením a nebude po dobu prací přerušen. Práce budou ukončeny do 26.4.2021.

Děkujeme za pochopení.

 

 
15. 4. 2021

Trénink reprezentace ČR

V měsíci dubnu budou v areálu Farářství pozemní hokej probíhat tréninky reprezentace ČR v pozemním hokeji kategorie U18.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
 
13. 4. 2021

Stavební úpravy křižovatky Karla IV. x Průmyslová

V termínu od 13. 4. 2021 budou probíhat stavební úpravy a úprava dopravního značení v křižovatce ulic Karla IV. x Průmyslová (mapa zde), které povedou k větší přehlednosti a bezpečnosti provozu. Úpravy budou probíhat za provozu. Předpoklad ukončení prací je červen 2021.

Děkujeme za pochopení.
   Stav před úpravami
12. 4. 2021

Hradečnice - oprava povrchu

V tomto týdnu bude opravena druhá polovina vozovkyHradečnice od Zděné boudy po Lesní hřbitov. V pondělí proběhne vyfrézování, ve čtvrtek a v pátek pokládka živice. Během pokládky živice bude provoz řízen přenosným světelným signalizačním zařízením.

Práce jsou naplánovány z důvodu špatného technického stavu po zimním období a jistě je ocení nejen početný zástup cyklistů a inline bruslařů.
 
8. 4. 2021

Oprava chodníku v ul. Na Dřevěnce

V termínu od 12. 4. 2021 bude probíhat oprava chodníku v ul. Na Dřevěnce v úseku mezi ulicemi Národních mučedníků - Husova. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte prosím protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je červen 2021.

Děkujeme za pochopení.
 
            Mapa                                                                                     Stav před opravou
                 
8. 4. 2021

Zahájení provozu městské tržnice

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zahajujeme provoz městské tržnice na náměstí 28.října. Provoz bude zahájen od 12. dubna 2021 za následujících hygienických podmínek:

Bude povolen pouze prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, osiva, semen, vajec, medu, a to s tím, že musí být dodržena následující pravidla:
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na15 m2,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci,
  • zakazují se stoly a místa k sezení.
8. 4. 2021

Zlepšení světelných podmínek

Pro zlepšení světlených podmínek byly nově instalovány sloupy veřejného osvětlení:
  •  v ulici Čajkovského směrem do ulice Rybova
  • zastávku MHD „Lesní hřbitov“ nově osvětluje stožár s dvěma svítidly
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 493 záznamů)