TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
2. 10. 2019

Oprava chodníku v ul. Urxova

V těchto dnech probíhá oprava chodníku v ul. Urxova. Oprava bude probíhat přibližně do poloviny října.
30. 9. 2019

Výstraha ČHMÚ - silný vítr

Na den 30.9.2019 od 10.30 hod. do 30.9.2019 20.00 hod. byla vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu silného nárazového větru doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení nepříznivého klimatického jevu doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých, či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Výstraha ČHMÚ


 
24. 9. 2019

Úprava cen na naturálním pohřebišti

Informujeme občany, že z důvodu stále se zvyšujících provozních nákladů došlo k úpravám cen na naturálním pohřebišti. Odkaz na nový ceník zde.

Děkujeme za pochopení.
24. 9. 2019

Turnaj v kin-ballu ve Sportovní hale Třebeš

Ve dnech 24.-26.9.2019 pořádá Český svaz kin-ballu ve Sportovní hale Třebeš turnaj INTER G CUP 2019 s mezinárodní účastí. Turnaje se zúčastní týmy např. ze Slovenska, Francie a Německa.

Sportovní klání probíhá vždy mezi 10. až 17. hodinou v těchto kategoriích:
24.9.2019 - kategorie A (rok nar. 2008-2011)
25.9.2019 - kategorie B (rok nar. 2004-2008)
26.9.2019 - kategorie C (rok nar. 2000-2005)

Zveme veřejnost ke shlédnutí tohoto sportu přímo ve Sportovní hale v Třebši. Více o kin-ballu se dozvíte na odkazu zde.
17. 9. 2019

Oprava vozovky v ul. U Kavalírů

Dne 12.9.2019 začala oprava vozovky v ul. U Kavalírů. Po opravě kanalizačních šachet, kterou provádí správce sítě – Královéhradecká provozní, a. s., bude položen nový živičný povrch. Práce budou probíhat při běžném provozu na komunikaci. Předpokládaný termín dokončení opravy je začátek října 2019.
13. 9. 2019

Oprava zpevněných ploch u mlhoviště v ulici Truhlářská

V termínu od 17. 9. 2019 bude zahájena oprava zpevněných ploch u mlhoviště v ulici Truhlářská. Předpoklad ukončení prací je 11/2019.

Děkujeme za pochopení.
13. 9. 2019

Lokální oprava povrchu vozovky v ulici Na Brně

Informujeme Vás, že dne 13.9.2019 bude probíhat lokální oprava povrchu vozovky v ulici Na Brně v části mez ulicemi Tovární a Brněnská. Na vozovce budou odstraněny výtluky okolo kanalizačních poklopů, které jsou vážnou závadou ve sjízdnosti. Provoz bude omezen.

Děkujeme za pochopení.
11. 9. 2019

Nabídněte vánoční stromy na výzdobu královéhradeckých náměstí

Tak jako každý rok shánějí pracovníci Technických služeb Hradec Králové vhodné stromy na výzdobu Masarykova náměstí, Velkého náměstí a náměstí 28. října v Hradci Králové. V současné době mají zajištěn pouze jeden ze tří potřebných stromů, a tak nutně shánějí ještě dva.

Dovolujeme si oslovit občany Hradce Králové a okolí s prosbou, zda by nabídli vánoční stromy pro výzdobu náměstí. Poptávány jsou jehličnaté stromy, zejména smrky (zelené i stříbrné), jedle a douglasky s velikostí 15 m a více. Důležitá je dostupnost místa těžby stromů pro těžkou techniku (jeřáb a tahač s návěsem).

Vyzvednutí stromu zajistí pracovníci technických služeb ve spolupráci se smluvním dopravcem nejšetrnější a nejbezpečnější technologií. Při kácení s pomocí jeřábu lze bezpečně vyzvednout strom i z prostor v blízkosti budov, kde na standardní kácení není dostatek místa. Vzhledem k tomu, že na místě nedochází k odřezávání větví a rozřezávání kmene stromu, zůstává na pozemku mnohem méně nepořádku než při standardním kácení. V případě zájmu je po kácení poskytnuto i odfrézování pařezu stromu a adekvátní náhrada palivového dřeva rozřezaného na špalky. Nevhodné jsou stromy se dvěma a více kmeny, stromy ohnuté, jednostranně zavětvené, duté, vyhnilé nebo jinak poškozené.

Nabídky jsou přijímány na emailové adrese info@tshk.cz nebo na telefonech 495 402 654, 495 402 644.

Děkujeme za spolupráci.
11. 9. 2019

Oprava povrchu vozovky v křižovatce ulic Štefánikova, tř. Edvarda Beneše

V termínu od 16.9.2019 do 1.10.2019 bude za částečné uzavírky probíhat oprava povrchu v křižovatce ulic Štefánikova – tř. Edvarda Beneše. Po dobu opravy bude provoz omezen.

Děkujeme za pochopení.
11. 9. 2019

Oprava povrchu vozovky v ulici Jana Masaryka

V termínu od 16.9.2019 do 1.10.2019 bude při úplné uzavírce probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Jana Masaryka mezi ulicemi Kejzlarova a Pod Zámečkem. Objízdná trasa bude vedena ul. Brněnská, Palachova a tř. E. Beneše. Průjezd vozidlům MHD bude po dobu uzavírky umožněn. Obslužnost zastávek MHD v ulici Jana Masaryka je zachována.

Děkujeme za pochopení.
 
 
 


 
 
 
9. 9. 2019

Uzavření mlhovišť

V týdnu od 9.9.2019 budou uzavírána mlhoviště.
6. 9. 2019

Bono publico

Dne 6.9.2019 bylo slavnostně otevřeno schodiště Bono publico spojující ul. Komenského  a Velké náměstí.
3. 9. 2019

Sanace zastřešení chodníků u bytových domů na tř. E.Beneše

Sanace zastřešení chodníků u bytového domu 1412 – 1417 a 1531 – 1534 na tř. E.Beneše

Oznamujeme, že v měsíci září 2019 budou zahájeny práce na opravě zastřešení chodníků u shora uvedených bytových domů.
Práce budou probíhat po dobu několika měsíců.
V průběhu oprav bude pohyb chodců před bytovými domy lokálně omezen.

Děkujeme za pochopení.
3. 9. 2019

Dětské hřiště a mlhoviště ulice Truhlářská

Z důvodu opravy dětského hřiště v ulici Truhlářská bude po dobu stavby z důvodu bezpečnosti obyvatel, zejména dětí, zrušen provoz hřiště a mlhoviště.
28. 8. 2019

Odstraňování grafiti

Dne 27.8.2019 Technické služby Hradec Králové odstraňovaly vandalství - grafiti na Eliščině nábřeží - odkaz na informaci na Facebooku Magistrátu města Hradec Králové zde.
26. 8. 2019

Fontána u Koruny opět v provozu

Fontána Koruna byla dne 23.8.2019 opět uvedena do provozu. Důvodem delší odstávky bylo dodání speciálních materiálů původním zhotovitelem.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
26. 8. 2019

Ul. Zámeček - omezení provozu

Jak jsme již informovali v lednu 2019 touto aktualitou, v ulici Zámeček se připravuje rekonstrukce opěrné zdi, která je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu také trvá v tomto místě omezení dopravního režimu formou kyvadlového provozu.

Rekonstrukce opěrné zdi je řešena příslušným odborem Magistrátu města Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že příprava rekonstrukce i samotná realizace si vyžádá delší čas, žádáme občany o shovívavost. Kyvadlová doprava byla instalována správcem místních komunikací z důvodu bezpečnosti provozu.

Děkujeme občanům za trpělivost. Omlouváme se za případné komplikace.
21. 8. 2019

Oprava vozovky v ul. Zámostí

Dne 19.8.2019 byla za úplné uzavírky zahájena oprava vozovky v ul. Zámostí v úseku mezi ulicemi Úprkova - Holubova. V daném úseku nebude umožněn pohyb vozidel ani pěších s výjimkou pěších z přilehlých nemovitostí.

Děkujeme za pochopení.
5. 8. 2019

Oprava povrchu vozovky v ul. Pod Strání

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ ve spolupráci s KHP, a. s. zahájí dne 5. 8. 2019 opravu v ul. Pod Strání. V rámci opravy dojde k obnově zařízení ve správě KHP, a. s. a následně i opravě povrchu vozovky. Komunikace bude po dobu opravy uzavřena. Předpoklad ukončení prací je do 31. 8. 2019.

Děkujeme za pochopení.
5. 8. 2019

Obnova sečení travnatých ploch

Dešťové přeháňky a nižší průměrné denní teploty umožňují obnovit sekání travnatých ploch. Je třeba posekat zejména plochy silně zaplevelené šťovíkem. Podle potřeby přijdou na řadu i další plochy.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 320 záznamů)