TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
29. 5. 2020

Výsadba letniček v Žižkových sadech

Zahradnice ze střediska městské zeleně ve středu 27.5.2020 dokončily výsadbu květin v Žižkových sadech. Poslední na řadě byl květinový záhon nejblíže Adalbertinu, který děvčata ze zeleně nazývají „Seminářská“ s odkazem na umístění v západní části parku, kde se nacházela původní zahrada biskupského kněžského semináře. Na tento záhon bylo celkem vysazeno 3.500 ks letniček různé druhové skladby.

Teď je potřeba jen dostatek slunce, tepla, vláhy a v neposlední řadě i zodpovědnosti návštěvníků, jejich dětí a domácích mazlíčků. Květinová výzdoba se projeví v celé své kráse, až rostlinky zakoření a alespoň trochu povyrostou. Kompaktní nakvetení rostlin můžeme očekávat v průběhu června.
 
Fotogalerie: Fotogalerie 
26. 5. 2020

Odstranění grafiti

Pracovníci Technických služeb Hradec Králové ve čtvrtek 28.5.2020 odstraní grafiti ze zbytků opevnění na nábřeži U Přivozu. Akce proběhne za využití nově pořízeného speciálního stroje.
 
25. 5. 2020

Úprava dopadové plochy na dětském hřišti

Technické služby Hradec Králové upravují dopadovou plochu pod lanovku na DH Poděbradova.
 
 
25. 5. 2020

Uvolňování opatření na sportovištích

Na základě podmínek pro uvolňování opatření dle Ministerstva zdravotnictví od 25.5.2020 je povoleno mimo jiné následující:
  • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí ve stejný čas nejvýše  300 osob s možností využití zázemí,
  • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob.
22. 5. 2020

Květná louka

Na jaře minulého roku byla provedena strojní kultivace terénu a poté ruční výsev a zapravení osiva.


V ulici Na Potoce rozkvetla nově založená květnatá loučka v Hradci Králové.Hranice mezi původním trávníkem a nově založené květnaté loučky je jasně zřetelnáMezi prvními se objevila kopretina bílá.Krvavec menší

Jetel inkarnát


Silenka nadmutá


Šalvěj luční


Vičenec ligrus

Očekáváme, že během sezóny se objeví i další druhy rostlin.
22. 5. 2020

Výstraha ČHMÚ na jev s vysokou pravděpodobností výskytu: silný vítr

Od 23.5.2020 14:00 hod. do 23.5.2020 22:00 hod. byla ČHMÚ vyhlášena výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Silný vítr.
 
V období výskytu silného nárazového větru doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení nepříznivého klimatického jevu doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých, či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvěmi, troskami střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
  
21. 5. 2020

Bezúdržbové trávníky

V současné době Technické služby Hradec Králové spouštějí pilotní projekt lokální bezúdržbové péče o travnaté plochy před jednotlivými bytovými domy.

Na území města byly v letošním roce vyčleněny experimentální plochy, na kterých bude na základě požadavků místních obyvatel zcela vyloučeno sečení. Prozatím se jedná o plochy v okolí domu čp. 1354 v ul. Jana Masaryka (viz obr. níže) nebo v části ul. Kampelíkova.

Z odborného hlediska nepovažujeme úplné vyloučení sečení trávy za vhodné řešení péče o zeleň ve městě. I přesto však můžeme do tohoto projektu začlenit více ploch, a to na základě podnětu občanů. Občané nám mohou zasílat podněty k zařazení dalších ploch, kde se nebude sekat tráva na email info@tshk.cz. Přijetí podnětu je podmíněno tím, že předmětný trávník bude v těsné blízkosti bydliště žadatele. Předpokládáme, že každý nositel podnětu bude mít celou věc projednánu se sousedy v okolí. Samozřejmostí je, že se musí jednat o plochy ve správě naší organizace. Vzhledem k tomu, že většina podobných podnětů nám v minulosti byla zasílána anonymně, upozorňujeme, že bez uvedení adresy a dalších kontaktních údajů se těmito anonymními podněty nebudeme zabývat, ani na ně nebudeme reagovat.

Doba trvání projektu bude minimálně 1 rok a předpokládaná doba projektu jsou 3 roky.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
 
 
20. 5. 2020

Mozaikové sečení v Hradci Králové

V současné době pracovníci střediska městské zeleně TSHK uplatňují v zájmu podpory biodiverzity v sídlištní zeleni mozaikové sečení. Při sečení trávy na území města Hradce Králové tak vznikají zajímavé scenérie, jako např. v Šimkových sadech a na Moravském Předměstí, kde část ploch nebyla posekána (např. v ul. Štefánikova a M. Horákové).

Mozaikové sečení v Šimkových sadech
Fotogalerie: Fotogalerie

Mozaikové sečení na Moravském Předměstí
Fotogalerie: Fotogalerie
20. 5. 2020

Poděkování zdravotníkům

V rámci mozaikové seče na louce u Fakultní nemocnice Hradec Králové naši pracovníci vzdali hold zdravotníkům a záchranářům z FNHK, když s pomocí traktoru vykreslili na plochu zkratku nemocnice a znak záchranářů „modrou hvězdu života“.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
 
19. 5. 2020

Oprava povrchu komunikace v ul. Štefánikova

Ve dnech 25. – 30. 5. 2020 bude probíhat oprava vnějších pruhů vozovky v ul. Štefánikova. Jedná se o úsek od areálu „Hvězda“ ke křižovatce s ulicí Na Potoce. Průjezd bude možný v omezeném režimu.

Děkujeme za pochopení.
 
11. 5. 2020

Výstraha ČHMÚ na jev s vysokou pravděpodobností výskytu: velmi silný vítr

Od 11.5.2020 14:00 hod. do 12.5.2020 02:00 hod. byla ČHMÚ vyhlášena výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi silný vítr.
 
V období výskytu silného nárazového větru doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení nepříznivého klimatického jevu doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých, či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvěmi, troskami střech apod.), ale i před kroupami.
7. 5. 2020

Střídavé seče v Hradci Králové

Na podporu biodiverzity jsou v Hradci Králové stále častěji uplatňovány principy střídavé seče travnatých ploch. První takovou plochou je louka u Univerzity HK, kde byla přes zimu ponechána stařina, která má příznivý vliv na vývoj hmyzu. V jarním období pak byla louka posekána pouze částečně. Cca 20 % plochy bylo ponecháno neposekáno právě z důvodu dokončení vývoje hmyzu. Pásy vyšší trávy se stařinou jistě vyhovovaly i mladým zajícům, kterým poskytovaly ideální úkryt. Další průběh sečení bude organizován podle stavu porostu a zároveň podle průběhu a předpovědi počasí.
 
Při samotném sečení nebyl rozdíl v jednotlivých plochách příliš vidět


Posečené plochy regenerují velmi rychle


Nová tráva působí svěžím dojmem, ale i stařina má v přírodě svůj význam


Zajícům se u nás opravdu daří
30. 4. 2020

Poděkování za ochranné štíty

TSHK přijaly nabídku Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s. r. o. na dodání ochranných štítů pro zaměstnance TSHK v době nouzového stavu.

Za tuto nabídku děkujeme.
30. 4. 2020

Otevření skateparku v Šimkových sadech

Od 1. 5. 2020 se znovu otevírá skatepark v Šimkových sadech. Skatepark bude otevřen dle letní otvírací doby, více zde. Do areálu bude vstup umožněn pouze za dodržení podmínek pro sportování na venkovních sportovištích dle nařízení vlády.
20. 4. 2020

Oprava chodníku v ulici Hradecká

Oznamujeme, že od 1. 5. 2020 bude probíhat oprava chodníku v ulici Hradecká, v úseku mezi ulicemi Příčná - Na Potoce. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen, využijte prosím protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je do 15. 7. 2020.

Děkujeme za pochopení.
17. 4. 2020

Otevření městské tržnice

Městská tržnice na náměstí 28. října se opět otevře v pondělí 20.4.2020. Prostor tržnice byl připraven na opětovné otevření s novými pravidly. V souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví, se kterým jsme otevření tržnice konzultovali, bude omezen počet prodejních míst a regulován bude i pohyb nakupujících po tržnici tak, aby byly dodrženy dvoumetrové rozestupy. Co se týče prodejců, upřednostněn bude prodej sadby a dalších výpěstků z vlastní produkce. Každý prodejce si vybaví stůl vlastní dezinfekcí. Nakupující budou přistupovat k prodejním stolům po jednom a čekat budou před uličkou v naznačených rozestupech. Samozřejmostí je používání roušek, které je povinné jak pro prodávající, tak i pro nakupující. S ohledem na nemalá omezení nutná pro otevření tržnice, žádáme všechny prodejce i návštěvníky, aby se striktně řídili stanovenými pravidly a pokyny správce tržnice.

     
14. 4. 2020

Zahájení sečení trávy

V tomto týdnu bude na území našeho města postupně zahajováno sečení trávy mulčovací technologií. Místa sečení budou koordinována podle výšky trávy, která se liší podle stanovištních podmínek.
2. 4. 2020

Oprava kašny na Malém náměstí

Dne 2.4.2020 bylo předáno staveniště vítězi výběrového řízení k zahájení opravy kašny na Malém náměstí. Dokončení opravy předpokládáme na podzim letošního roku, z těchto důvodů bude kašna mimo provoz.
Děkujeme za pochopení.
2. 4. 2020

Demolice a výstavba dvou mostů v ul. Maxe Malého a U Sokola

V současné době probíhají stavební práce na mostních objektech přes vodní tok Melounka a Malý Labský náhon. Součástí stavebních prací je i uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace propojující ul. U Sokola a Maxe Malého.

Do doby dokončení opravy (předpoklad srpen 2020) bude objízdná trasa vedena ul. Petra Jilemnického, Předměřická a Kydlinovská - mapa zde. Provoz pro pěší je uzavřen.
30. 3. 2020

Hodina Země

Magistrát města se ve spolupráci s Technickými službami Hradec Králové a Hradeckou kulturně a vzdělávací společností připojil k akci Hodina Země.

V sobotu mezi 20.30–21.30 hod. bylo vypnuto nasvětlení a osvětlení Bílé věže. K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují ohrožení klimatickou změnou způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 384 záznamů)