TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
24. 7. 2020

Změna správce světelné signalizace v době oprav

Z důvodu frézování vozovek na Gočárově okruhu V Hradci Králové přebírá firma ELTODO, a. s. do své správy tyto křižovatky:
  • od 25.7.2020 do 22.8.2020 křižovatky Pilnáčkova x Akademika Bedrny a Okružní x Buzulucká
  • od 27.7.2020 do 5.9.2020 křižovatku Okružní x Víta Nejedlého. 
Křižovatky budou funkční 24 hodin denně, po celou dobu provizorních křižovatek bude firma ELTODO, a. s. zajišťovat servis. Případné poruchy hlaste na centrální dispečink tel.: 800 101 109.

Děkujeme za pochopení.
23. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Pražská

V termínu od 27. 07. 2020 do 26. 08. 2020 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Pražská. Začátek opravovaného úseku místní komunikace se nachází v ulici Pražská třída, cca 1,8 m před přechodem pro chodce, v úrovni žulové obruby, poblíž křižovatky s ulicí Za Škodovkou. Opravovaný úsek končí cca 1 m za dalším přechodem pro chodce, přibližně 144 m od výše uvedené křižovatky. Průjezd opravovaným úsekem bude upraven přenosným dopravním značením. Mapa zde.

Děkujeme za pochopení.
23. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Divišova

V termínu od 28. 07. 2020 do 02.08.2020 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Divišova. Začátek opravovaného úseku místní komunikace se nachází v ulici Divišova, 0,5 m před přechodem pro chodce, poblíž křižovatky s ulicí Eliščino nábřeží. Konec opravovaného úseku je přibližně na hranici křižovatky s ulicí ČSA. Průjezd opravovaným úsekem bude upraven přenosným dopravním značením. Mapa zde.

Děkujeme za pochopení.


 
16. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Jana Masaryka

V termínu od 20. do 25.07.2020 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Jana Masaryka v úseku, který začíná 0,5 m před přechodem pro chodce, poblíž křižovatky s ulicí tř. Edvarda Beneše. Konec opravovaného úseku se nachází v místech příčné pracovní spáry za druhým přechodem pro chodce. Mapa zde. Průjezd opravovaným úsekem bude řízen kyvadlově světelnou signalizací.

Děkujeme za pochopení.
9. 7. 2020

Výstraha na silné bouřky s nárazovým větrem

Na den 10.7.2020 od 15:00 do 11.7.  00:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
7. 7. 2020

Výpadek světelné dopravní signalizace ul. Brněnská

Informujeme, že dne 7.7.2020 došlo u dodavatele elektrické energie k výpadku. Z tohoto důvodu je světelná dopravní signalizace (SDS) na křižovatkách Brněnská x Na Brně a Brněnská x Palachova mimo provoz. Obnovení SDS se předpokládá dnes v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.
2. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Nezvalova

V termínu od 07. 07. 2020 bude za plné uzavírky probíhat oprava povrchu vozovky místní komunikace v ulici Nezvalova. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plácelova, Jana Koziny, Orlické nábřeží, popř. ul. U Kavalírů - mapa zde. Průjezd vozidlům MHD a rezidentům bude po dobu uzavírky umožněn. Obslužnost bude provedena náhradními zastávkami v ulici Nezvalova. Přepokládané dokončení prací je srpen 2020.

Děkujeme za pochopení.
2. 7. 2020

Výstraha na silné bouřky s nárazovým větrem

Na den 2.7.2020 od 12:00 do 23:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
1. 7. 2020

Oprava ocelových konstrukcí v areálu HVĚZDA

Oznamujeme, že v termínu od 01. 07. 2020 bude probíhat oprava ocelových konstrukcí v areálu „HVĚZDA“ v ulici Štefánikova. Předpoklad ukončení prací je do konce září 2020. V průběhu oprav bude pohyb chodců v areálu „HVĚZDA“ lokálně omezen. Odkaz na článek zde.

Děkujeme za pochopení.
28. 6. 2020

Výstraha na silné bouřky s nárazovým větrem

Na období od 28.6.2020 15:00 hod. do 29.6.2020 00:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
26. 6. 2020

Letničky v Jiráskových sadech

Letničky v Jiráskových sadech natočené dronem Magistrátu města Hradec Králové, odkaz na video zde.
25. 6. 2020

Výstraha na bouřky a silný nárazový vítr

Na období od 26.6.2020 6:00 hod. do 26.6.2020 21:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy 
vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
 
22. 6. 2020

Spuštění mlhovišť

Dne 25.6.2020 budeme spouštět do provozu mlhoviště na území Hradce Králové.
22. 6. 2020

Dětské hřiště Indiánka

V tomto týdnu bude zahájena oprava dětského hřiště Indiánka. V rámci stavebních prací budou opraveny dopadové plochy a odstraněna betonová zeď, která je v havarijním stavu. Termín dokončení opravy předpokládáme na konci července.

V místě betonové zdi v budoucnu TSHK osadí nové fitness prvky.

15. 6. 2020

Otevření správy hřbitovů

Od pondělí 15.6.2020 je pro veřejnost opět otevřena správa hřbitovů na kuklenském hřbitově v Hradci Králové, a to v běžných otvíracích hodinách.
  
pondělí       8-12 hod.   13-16,30 hod.
středa  8-12 hod. 13-16,30 hod.
12. 6. 2020

Pozvánka do hradeckého rozária

TSHK informují o akci pořádané v hradeckém rozáriu ve dnech 13. - 28. 6. 2020, více informací najdete zde
 
                   

Všichni jsou srdečně zváni.
12. 6. 2020

Kácení javoru na ul. Střelecká

Dne 11. 6. 2020 musel být pokácen jeden z javorů na ulici Střelecká, který se rozlomil a část stromu se opřela do kotevních lan trolejového vedení. Při kácení stromu nám pomáhali pracovníci dopravního podniku a strážníci městské policie, kterým tímto  děkujeme.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
12. 6. 2020

Výstraha na bouřkové jevy

Na období od 13.6.2020 12:00 hod. do 15.6.2020 00:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
8. 6. 2020

Oprava vozovky v ul. Svinarská

V termínu od 16. 6. 2020 – 23. 6. 2020 bude probíhat oprava vozovky v ul. Svinarská, mapka zde. Jedná se o úsek od ul. bří Štefanů k ul. U Koše. Ve dnech 16.6., 22.6. a 23.6. bude úsek uzavřený a neprůjezdný. Mimo tyto dny bude doprava řízena mobilní světelnou signalizací. Objízdná trasa bude vedena ulicí Kladská.

Děkujeme za pochopení.

 
1. 6. 2020

Otevření WC s obsluhou

Od dnešního dne opět otevíráme veřejná WC na území Hradce Králové. Prozatím budou v běžných otvíracích dobách otevřena WC s obsluhou, kde můžeme zajistit pravidelnou dezinfekci. Samoobslužná WC zůstávají uzavřena.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 405 záznamů)