TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
01.06.2024 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
obslužná komunikace u parku a parkoviště

01.06.2024 (Mimořádné)
Smetanovo nábřeží
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

02.06.2024 (Mimořádné)
ak. Bedrny
Zákaz zastavení platí od 6-18 hod.
mezi Šimkovou a Collinovou

02.06.2024 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-18 hod.
od Tyršova mostu k městským lázním (čp. 842)

03.06.2024
Nemocnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
FN - parkoviště u Labe

03.06.2024
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 241-245+252-257+259-264 (vnitroblok)

03.06.2024
Za Zelárnou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

03.06.2024
Gruzínská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. K Zastávce po Jana Černého a před čp. 480-482

04.06.2024
Nemocnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
FN - silnice zatáčka

04.06.2024
Na Zahrádkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka od ul. Za Kostelem po ul. K Zastávce

04.06.2024
Na Zahrádkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 268-270, 227-229, 224-226

04.06.2024
Na Zahrádkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka od Truhlářské včetně parkoviště před čp. 271-273

04.06.2024
V Lukách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Plotišťská po kruhový objezd (ne před domy)

05.06.2024
třída E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před Poliklinikou III

05.06.2024
třída E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1554-1565 (u Milety)

05.06.2024
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
obslužná komunikace od Pod Zámečkem k čp. 1355

05.06.2024 (Mimořádné)
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 6-15 hod.
u prádelny

06.06.2024
Nemocnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
FN - parkoviště před fakultní nemocnicí

06.06.2024
Žitná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.06.2024
Východní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.06.2024
Široká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.06.2024
R. Naskové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.06.2024
Lomená
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

07.06.2024
Zahradní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

07.06.2024
Pouchovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 174-179

07.06.2024
Kyjevská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště mezi 331-340

07.06.2024
Kyjevská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. Na Zahrádkách a Truhlářská

07.06.2024
Kyjevská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště vedle čp. 444

07.06.2024 (Mimořádné)
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
od Gočárovy třídy ke školám

10.06.2024
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. K Zastávce po ul. Kyjevská

10.06.2024
K Sokolovně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 309, 428

10.06.2024
V. J. Kašpara
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11.06.2024
Smiřická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11.06.2024
Pod Kopcem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11.06.2024
K Zastávce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. K Sokolovně a Truhlářská

12.06.2024
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od hlavní k čp. 1354

12.06.2024
Štolbová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Durychovou a Slunečnou

12.06.2024
Slunečná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

12.06.2024
Durychova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1386-1391 a u čp. 1392-1393

12.06.2024
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka vedle čp. 1381 (Durychova)

12.06.2024
U Hřiště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

12.06.2024
Březhradská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 169 a čp. 170 + vedle čp. 170

13.06.2024
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
boční parkoviště před čp. 1358-1361

13.06.2024
třída E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1550-1553 (u Milety)

13.06.2024
Potoční
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá včetně parkoviště

14.06.2024
Souběžná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14.06.2024
Sokolská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Durychovy k čp. 638

14.06.2024
Durychova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště + vozovka před čp. 1381-1385

14.06.2024
Na Rozhraní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Pod Zámečkem před čp. 1511-1514 a čp. 1377-1380

14.06.2024
Šeříková
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14.06.2024
Březhradská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 173 a čp. 174 + vedle čp. 174

17.06.2024
třída E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od J. Masaryka po čp. 1690

17.06.2024
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka před čp. 1516-1521

17.06.2024 (Mimořádné)
U Koruny
Zákaz zastavení platí od 7-13 hod.
mezi ul. Sukovy sady a nám. 28. října

18.06.2024
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1312-1315 a čp. 1316-1322

18.06.2024
Ševčíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Hradecké po Domečkovu

18.06.2024
Ševčíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u výměníků

18.06.2024
Domečkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi E. Beneše a Hradeckou

18.06.2024
Obvodní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Jasmínovou a Březhradskou

18.06.2024
Jasmínová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19.06.2024
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
podélné parkoviště u čp. 1220 (Sanus) a kolmé parkoviště před čp. 1132-3

19.06.2024
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 961-964,976-978, 985-987 + za čp 960 (Prádelna)

19.06.2024
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách před čp. 1139-1140 až po čp. 960

19.06.2024
Obvodní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Jasmínovou a U Lesíka

20.06.2024
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 969-1026, 970-972, 979-981, 988-990, 994-1022

20.06.2024
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1000-1023, 1006-1009, 1014-1017

20.06.2024
Poštovní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21.06.2024
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 973-975, 982-984, 991-993, 997-999

21.06.2024
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1003-1005,1010-1013,1018-1021

22.06.2024 (Mimořádné)
Šimkova
Zákaz zastavení platí od 7-19 hod.
parkoviště u Šimkových sadů

24.06.2024
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
komunikace za čp. 632, 2017

24.06.2024
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od hlavní k čp. 2057, 605

24.06.2024
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za čp. 570 E. Beneše

24.06.2024
Kejzlarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1677-9 a čp. 1323-6 a vedle čp. 1322 + slepá část

25.06.2024
Hradecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1690 (ÚSZS) + před čp. 1687-1689

25.06.2024
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Štefánikovy po Hradeckou

26.06.2024
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní mezi Brněnskou a E. Beneše

26.06.2024
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka před čp. 1367-1373

26.06.2024
Dobroslavova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

26.06.2024
U Lesíka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

27.06.2024
Farářství
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá (ne boční parkoviště vedle čp. 1768-1769-1770)

27.06.2024
Odlehlá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

27.06.2024
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Jungmannovu - parkoviště u hlavní vozovky

28.06.2024
Václavkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá (ne boční parkoviště mezi čp. 1759-1760-1761)

28.06.2024
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

01.07.2024
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

01.07.2024
Malé náměstí
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

01.07.2024
Tereziánský dvůr
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá ( pp. č. 1416/1)

01.07.2024
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Veverkovy po Baarovu

01.07.2024
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště vedle čp. 1504
třída E. Beneše - 17.06.2024
hlavní vozovka od J. Masaryka po čp. 1690
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 17.06.2024
parkoviště a vozovka před čp. 1516-1521
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

U Koruny - 17.06.2024
mezi ul. Sukovy sady a nám. 28. října
Zákaz zastavení platí od 7-13 hod.

Jana Masaryka - 18.06.2024
před čp. 1312-1315 a čp. 1316-1322
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ševčíkova - 18.06.2024
od Hradecké po Domečkovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ševčíkova - 18.06.2024
parkoviště u výměníků
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Domečkova - 18.06.2024
mezi E. Beneše a Hradeckou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Obvodní - 18.06.2024
mezi Jasmínovou a Březhradskou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jasmínová - 18.06.2024
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 19.06.2024
podélné parkoviště u čp. 1220 (Sanus) a kolmé parkoviště před čp. 1132-3
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 19.06.2024
u čp. 961-964,976-978, 985-987 + za čp 960 (Prádelna)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 19.06.2024
od ul. V Lipkách před čp. 1139-1140 až po čp. 960
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Obvodní - 19.06.2024
mezi Jasmínovou a U Lesíka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 20.06.2024
u čp. 969-1026, 970-972, 979-981, 988-990, 994-1022
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 20.06.2024
u čp. 1000-1023, 1006-1009, 1014-1017
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Poštovní - 20.06.2024
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 21.06.2024
u čp. 973-975, 982-984, 991-993, 997-999
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 21.06.2024
u čp. 1003-1005,1010-1013,1018-1021
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Šimkova - 22.06.2024
parkoviště u Šimkových sadů
Zákaz zastavení platí od 7-19 hod.