TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
01.01.2023 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 9-22 hod.
celá

01.01.2023 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 9-22 hod.
od Morového sloupu k čp. 1, od ul. Na Kropáčce směrem k Malému nám. po čp. 26

01.01.2023 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 9-22 hod.
celá

01.01.2023 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 9-22 hod.
celé

01.01.2023 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 9-22 hod.
celá

01.01.2023 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 9-22 hod.
celá

01.01.2023 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 9-22 hod.
celá
Komenského - 05.02.2023
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.