TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 10. 2021
Kejzlarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1677-9 a čp. 1323-6 a vedle čp. 1322 + slepá část

1. 10. 2021
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1550-1553 (u Milety)

1. 10. 2021
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od hlavní k čp. 2057, 605, komunikace za čp. 632, 2017

1. 10. 2021 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)

4. 10. 2021
Fráni Šrámka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lipek po Gebauerovu

4. 10. 2021
Medkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1319-1317, 1314-1316, 1313-1311, 1310-1308, 1305-1307

4. 10. 2021
Vydrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 10. 2021
Václavkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1612-1614 + ul. Farářství

5. 10. 2021
Šmeralova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 10. 2021
Rubešova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 10. 2021
Raisova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 10. 2021
Na Rybárně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Jungmannovou a Bezručovou

6. 10. 2021
B. Němcové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 10. 2021
Medkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Jungmannovy po Bezručovu - hlavní vozovka

7. 10. 2021
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1554-1565 (u Milety), před Poliklinikou III

7. 10. 2021
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
boční parkoviště před čp. 1358-1361

8. 10. 2021
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od J. Masaryka po čp. 1690

8. 10. 2021
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od hlavní k čp. 1354

8. 10. 2021 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)

11. 10. 2021
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní mezi Brněnskou a E. Beneše

11. 10. 2021
Na Rozhraní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Pod Zámečkem před čp. 1511-1514 a čp. 1377-1380

12. 10. 2021
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
obslužná komunikace od Pod Zámečkem k čp. 1355, před čp. 1312-1315 a čp. 1316-1322

12. 10. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka vedle čp. 1381 (Durychova)

13. 10. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka před čp. 1367-1373

13. 10. 2021
Potoční
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá včetně parkoviště

14. 10. 2021
Štolbova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Durychovou a Slunečnou

14. 10. 2021
Slunečná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 10. 2021
Durychova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1386-1391 a u čp. 1392-1393

14. 10. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka před čp. 1516-1521

15. 10. 2021
Sokolská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Durychovy k čp. 638

15. 10. 2021
Durychova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště + vozovka před čp. 1381-1385

15. 10. 2021
Souběžná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 10. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 285-289, před čp. 290-294, parkoviště za čp. 1735 a 1737, boční parkoviště mezi čp. 1758 a 1835

18. 10. 2021
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 1762-1765 Pod Zámečkem

18. 10. 2021
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 264-268

19. 10. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 277-280, před čp. 281-284

19. 10. 2021
Blodkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19. 10. 2021
Prostějovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1077-1082 a před čp. 1736

20. 10. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště mezi Prostějovskou a Fričovou, za čp. 1836 a 1837, parkoviště a vozovka před čp. 383,384,385

20. 10. 2021
Kyjovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Blodkovou a Kleinerových, před čp. 496-504, 488-495, 481-487, 475-480, 470-474

21. 10. 2021
Palachova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1102-1109

21. 10. 2021
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1094-1101

21. 10. 2021
Urxova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 295, u čp. 213-217

21. 10. 2021
Fričova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1043-1045 a před čp. 1046-1049

21. 10. 2021
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1071-1076

22. 10. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
boční parkoviště mezi čp. 1852 a 1765, vozovka a parkoviště před čp. 404,380,381,382 a před čp. 1760,1759, 1758, 1835, 1836

22. 10. 2021
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka před čp. 1738-1735, parkoviště před čp. 1738-1735, u čp. 259-263, u čp. 1065-1070

25. 10. 2021
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Palachovy po Pod Strání

25. 10. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Fričovy po čp. 209 a čp. 1761

25. 10. 2021
Kleinerových
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Milady Horákové po Kyjovskou, slepá část

26. 10. 2021
Pod Strání
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 535 a vnitroblok za čp. 533-535

26. 10. 2021
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 549 (areál Dukla), od Pod Strání po Blodkovu, u čp. 269-273

27. 10. 2021
Hradecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1690 (ÚSZS) + před čp. 1687-1689

27. 10. 2021
Denisovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

27. 10. 2021
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 504, před čp. 1059-1064

27. 10. 2021
Pod Strání
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 549

1. 11. 2021
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy ČSA po Nezvalovu

1. 11. 2021
Škroupova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy Karla IV. po Průmyslovou

1. 11. 2021
Klumparova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
slepá část

1. 11. 2021
K. H. Máchy
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá
Jana Masaryka - 11. 10. 2021
hlavní mezi Brněnskou a E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Rozhraní - 11. 10. 2021
od ul. Pod Zámečkem před čp. 1511-1514 a čp. 1377-1380
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jana Masaryka - 12. 10. 2021
obslužná komunikace od Pod Zámečkem k čp. 1355, před čp. 1312-1315 a čp. 1316-1322
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 12. 10. 2021
parkoviště a vozovka vedle čp. 1381 (Durychova)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 13. 10. 2021
parkoviště a vozovka před čp. 1367-1373
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Potoční - 13. 10. 2021
celá včetně parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Štolbova - 14. 10. 2021
mezi Durychovou a Slunečnou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Slunečná - 14. 10. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Durychova - 14. 10. 2021
u čp. 1386-1391 a u čp. 1392-1393
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 14. 10. 2021
parkoviště a vozovka před čp. 1516-1521
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sokolská - 15. 10. 2021
od Durychovy k čp. 638
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Durychova - 15. 10. 2021
parkoviště + vozovka před čp. 1381-1385
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Souběžná - 15. 10. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.