TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 9. 2021
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Vysocké k čp. 420

2. 9. 2021
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 457 a čp. 456 (od hlavní)

2. 9. 2021
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 524-528

3. 9. 2021
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 336-341+ vozovka vedle čp. 374

4. 9. 2021 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

4. 9. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
u parku 5. května

4. 9. 2021 (Mimořádné)
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
od Ulrichova náměstí po Baťkovo náměstí

4. 9. 2021 (Mimořádné)
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
před čp. 734-735 (ČSOB)

4. 9. 2021 (Mimořádné)
Šafaříkova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
od Masarykova náměstí po Gočárovu třídu

4. 9. 2021 (Mimořádné)
Čelakovského
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celá

4. 9. 2021 (Mimořádné)
Švehlova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celá

6. 9. 2021
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za domy čp. 455 a čp. 457, vozovka a parkoviště před čp. 374-379

6. 9. 2021
Hradecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 403, 407-411, slepá část vedle čp. 402

7. 9. 2021
Na Břehách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 394-399

7. 9. 2021
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 307-311, vozovka u čp. 303-313

8. 9. 2021
Ševčíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Hradecké po Domečkovu, parkoviště u výměníků

8. 9. 2021
Domečkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi E. Beneše a Hradeckou

8. 9. 2021
Na Břehách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka mezi Hradeckou a Zborovskou

9. 9. 2021
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Štefánikovy po Hradeckou

9. 9. 2021
Dobroslavova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 9. 2021
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 401-406, u čp. 418, 419, 420

10. 9. 2021
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště vedle čp. 455 a čp. 456

10. 9. 2021
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za čp. 570 E. Beneše

11. 9. 2021 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

11. 9. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.
u parku 5. května

13. 9. 2021
Bezručova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Medkovou, od Medkovy ke trati

13. 9. 2021
Třebízského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 9. 2021
Poděbradova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 9. 2021
Turinského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 9. 2021
Wintrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 9. 2021 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 20-24 hod.
od Tyršova mostu k městským lázním (čp. 842)

14. 9. 2021 (Mimořádné)
L. Štúra
Zákaz zastavení platí od 20-24 hod.
od Eliščina nábř. po Šimkovu

14. 9. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od
u parku 5. května

15. 9. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
u parku 5. května

15. 9. 2021 (Mimořádné)
L. Štúra
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Eliščina nábř. po Šimkovu

15. 9. 2021 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu k městským lázním (čp. 842)

15. 9. 2021
Seydlerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gebauerovy po Bezručovu a od Bezručovy slepá část

15. 9. 2021
Hrubínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

16. 9. 2021
Zeyerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Karolíny Světlé po Veverkovu

16. 9. 2021
K. Světlé
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 9. 2021
Erbenova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 9. 2021
Gebauerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Baarovou, od Seydlerovy po Fr. Šrámka (okolo ZŠ)

17. 9. 2021 (Mimořádné)
ak. Bedrny
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
mezi Šimkovou a Collinovou, vedle čp. 481 a 421

18. 9. 2021 (Mimořádné)
ak. Bedrny
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
mezi Šimkovou a Collinovou, vedle čp. 481 a 421

20. 9. 2021
Selicharova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2021
Svitavská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Brožíkovy po čp. 1412 E. Beneše

21. 9. 2021
Červeného
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21. 9. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1728-1731, před čp. 1732, 1733 až k čp. 1406, před čp. 1702-1705 a za čp. 610

21. 9. 2021
Oldřichova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

22. 9. 2021
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 1412-1417, parkoviště mezi čp. 1418 a 1423

22. 9. 2021
Selicharova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 1419-1422

22. 9. 2021
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Palachovou a Mandysovou

23. 9. 2021
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 570-577, spodní trakt pod čp. 1428-1433, vedle čp. 1534 + před čp. 1535-1539, spodní trakt pod čp. 1541-1546

24. 9. 2021
Brožíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Palachovy po Mandysovu, mezi čp.1680-1685 a čp. 1702-1705

26. 9. 2021 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)

27. 9. 2021 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160 a před čp. 40 – čp. 32

27. 9. 2021 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

27. 9. 2021 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celé

27. 9. 2021 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

27. 9. 2021 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160 a před čp. 40 – čp. 32

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Mýtské po Velké náměstí (před podloubím)

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Gočárových schodů po pivovarské schodiště (mezi čp. 249-1244)

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Chmelova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2021 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
mezi Mosteckou a Chmelovou

29. 9. 2021
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 1531-1534, horní parkoviště před čp. 1424-1426, horní parkoviště před čp. 1431-1433, horní parkoviště před čp. 1524-1528, spodní trakt - slepá část vedle čp. 1677 (u veteriny)

29. 9. 2021
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 700 (MEDTEC – VOP), parkoviště před čp. 1825 (OC Futurum)

30. 9. 2021
Domečkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1747 - Harmonie I

30. 9. 2021
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Palachovy po J. Masaryka

1. 10. 2021
Kejzlarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1677-9 a čp. 1323-6 a vedle čp. 1322 + slepá část

1. 10. 2021
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1550-1553 (u Milety)

1. 10. 2021
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od hlavní k čp. 2057, 605, komunikace za čp. 632, 2017

1. 10. 2021 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)
Velké nám. - 27. 9. 2021
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160 a před čp. 40 – čp. 32
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Karla Tomana - 27. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

nám. Jana Pavla II. - 27. 9. 2021
celé
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Franušova - 27. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Soukenická - 27. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Velké nám. - 28. 9. 2021
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160 a před čp. 40 – čp. 32
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Karla Tomana - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

nám. Jana Pavla II. - 28. 9. 2021
celé
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Franušova - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Soukenická - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Mýtská - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Malé nám. - 28. 9. 2021
od Mýtské po Velké náměstí (před podloubím)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Na Kropáčce - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

V Kopečku - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Rokitanského - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Komenského - 28. 9. 2021
od Gočárových schodů po pivovarské schodiště (mezi čp. 249-1244)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Chmelova - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Eliščino nábř. - 28. 9. 2021
mezi Mosteckou a Chmelovou
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

E. Beneše - 29. 9. 2021
spodní trakt pod čp. 1531-1534, horní parkoviště před čp. 1424-1426, horní parkoviště před čp. 1431-1433, horní parkoviště před čp. 1524-1528, spodní trakt - slepá část vedle čp. 1677 (u veteriny)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Brněnská - 29. 9. 2021
parkoviště před čp. 700 (MEDTEC – VOP), parkoviště před čp. 1825 (OC Futurum)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Domečkova - 30. 9. 2021
před čp. 1747 - Harmonie I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Beneše - 30. 9. 2021
hlavní vozovka od Palachovy po J. Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kejzlarova - 1. 10. 2021
před čp. 1677-9 a čp. 1323-6 a vedle čp. 1322 + slepá část
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Beneše - 1. 10. 2021
před čp. 1550-1553 (u Milety)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jana Masaryka - 1. 10. 2021
vozovka a parkoviště od hlavní k čp. 2057, 605, komunikace za čp. 632, 2017
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Komenského - 1. 10. 2021
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.