TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
2. 11. 2020
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy ČSA po Nezvalovu

2. 11. 2020
Škroupova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy Karla IV. po Průmyslovou

2. 11. 2020
Klumparova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
slepá část

2. 11. 2020
K. H. Máchy
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 11. 2020
tř. Karla IV.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 522 po čp. 628 obslužná komunikace + parkoviště

3. 11. 2020
Horova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nerudovy ke Gočárově třídě

3. 11. 2020
Rokycanova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 11. 2020
Křižíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 11. 2020
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 850-855

4. 11. 2020
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Jeronýmovou a Gočárovou třídou

4. 11. 2020
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Pouchovské pravá strana

4. 11. 2020
Jeronýmova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nerudovy po Ulrichovo náměstí

5. 11. 2020
Klumparova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Mánesovou a K. H. Máchy

5. 11. 2020
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1374 a 1375, před čp. 1378 a 1379

5. 11. 2020
Havlíčkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 11. 2020
tř. Karla IV.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 789 po čp. 222 obslužná komunikace + parkoviště

6. 11. 2020
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1182-1190, u parku 5. května

6. 11. 2020
Pelclova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 11. 2020
Opletalova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 11. 2020
Šafaříkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Gočárovu třídu

9. 11. 2020
Nerudova - V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Šafaříkovou a Jeronýmovou

9. 11. 2020
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Ulrichova náměstí po Klumparovu

9. 11. 2020
Vrchlického
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy po V Lipkách

10. 11. 2020
Hořická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u parku Blažíčkovo náměstí

10. 11. 2020
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1376 a 1377, před čp. 1380 a 1381

10. 11. 2020
Palackého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 11. 2020
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 11. 2020
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Divišovou a Mosteckou

11. 11. 2020
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Mánesovou a Jeronýmovou

11. 11. 2020
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Klumparovy po Baťkovo náměstí

12. 11. 2020
Šafaříkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Masarykova náměstí po Gočárovu třídu

12. 11. 2020
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
obslužná komunikace od Masarykova náměstí po Havlíčkovu, obslužná komunikace u parku + parkoviště

12. 11. 2020
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy ke školám (čp. 682)

12. 11. 2020
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od náměstí 5. května (čp. 835) po čp. 695

13. 11. 2020
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a bří Štefanů

13. 11. 2020
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Mostecké po Rokycanovu

13. 11. 2020
Švendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V. Nejedlého po Pospíšilovu třídu

16. 11. 2020
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy po Mánesovu

16. 11. 2020
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Ulrichova náměstí po Nerudovu

16. 11. 2020
L. Štúra
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

16. 11. 2020
Šimkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Buzuluckou a Pospíšilovou třídou

18. 11. 2020
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. Průmyslová a Smetanovo nábř. (před Novákovými garážemi)

18. 11. 2020
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Střelecké po Šafaříkovu - boční i hlavní

19. 11. 2020
Vančurovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

19. 11. 2020
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi tř. Karla IV. a Gočárovou třídou

19. 11. 2020
Střelecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u KD Střelnice od Dukelské třídy

20. 11. 2020
Šimkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pelclovy po Buzuluckou - vozovka a parkoviště za MMHK

20. 11. 2020
Pospíšilova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Okružní po Slezskou

23. 11. 2020
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nezvalovy po Víta Nejedlého

23. 11. 2020
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Jungmannovu - parkoviště u hlavní vozovky

24. 11. 2020
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V Lipkách po Nerudovu

24. 11. 2020
Letců
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

24. 11. 2020
Ambrožova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

24. 11. 2020 (Mimořádné)
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 6-10 hod.
celá

24. 11. 2020 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 6-10 hod.
od Mýtské po Velké náměstí

24. 11. 2020 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-10 hod.
od Malého náměstí po čp.19 levá strana, od Malého náměstí po čp. 161 pravá strana, první 4 řady před čp. 1

24. 11. 2020 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 6-10 hod.
od Velkého náměstí po tř. ČSA

24. 11. 2020 (Mimořádné)
Vlčkovická
Zákaz zastavení platí od 8-13 hod.
od Kutnohorské po mostek č. 32326-1, od hlavní vozovky Vlčkovická k čp. 9

24. 11. 2020 (Mimořádné)
Masarykovo nám.
Zákaz zastavení platí od 8-13 hod.
od Havlíčkovy po tř. Karla IV.

25. 11. 2020
Gagarinova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Myslivečkovy k Ječné, před čp. 701-704, 705-708, 709-712

25. 11. 2020
Markovická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lužické po Myslivečkovu

26. 11. 2020
U Soudu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy ČSA po Kubištovy sady

26. 11. 2020
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

26. 11. 2020
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou třídou a Víta Nejedlého

27. 11. 2020
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nezvalovy po Balbínovu

27. 11. 2020
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště vedle čp. 1504, od Veverkovy po Baarovu

27. 11. 2020 (Mimořádné)
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 11. 2020 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po Pražský most

28. 11. 2020 (Mimořádné)
Palackého
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Eliščina nábřeží po Kotěrovu

28. 11. 2020 (Mimořádné)
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 11. 2020 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
parkoviště mezi Klicperovou a Špitálskou

29. 11. 2020 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
první 2 řady před čp. 1

29. 11. 2020 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

29. 11. 2020 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po Pražský most

29. 11. 2020 (Mimořádné)
Palackého
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Eliščina nábřeží po Kotěrovu

29. 11. 2020 (Mimořádné)
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

30. 11. 2020 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.
od Tyršova mostu po Pražský most

30. 11. 2020 (Mimořádné)
Palackého
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.
od Eliščina nábřeží po Kotěrovu

30. 11. 2020 (Mimořádné)
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.
celá
Eliščino nábř. - 30. 11. 2020
od Tyršova mostu po Pražský most
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.

Palackého - 30. 11. 2020
od Eliščina nábřeží po Kotěrovu
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.

Kotěrova - 30. 11. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.

Velké nám. - 5. 12. 2020
první 2 řady před čp. 1
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Franušova - 5. 12. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Franušova - 6. 12. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Velké nám. - 6. 12. 2020
první 2 řady před čp. 1
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.