TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 10. 2019
Markova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u MŠ

1. 10. 2019
Kubištova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 10. 2019
Kudrnova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Krunertovy po Kalendovu, slepá část

1. 10. 2019
Růžová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pražské třídy po Pardubickou

2. 10. 2019
Kampelíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

2. 10. 2019
Kalendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pražské třídy po Kudrnovu

2. 10. 2019
Machovcova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Kubištovy po čp. 794, E17

3. 10. 2019
U Svodnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 10. 2019
Pardubická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 757 (roh Anenské nám.), od Pražské po Růžovou

3. 10. 2019
Stěžerská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 10. 2019
Ležáky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 10. 2019
Krunertova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 10. 2019
Křížkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 10. 2019
K Meteoru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 10. 2019 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 12-24 hod.
před čp. 127, 128, 129

6. 10. 2019 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
před čp. 127, 128, 129

6. 10. 2019 (Mimořádné)
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 10-18 hod.
od tř. ČSA po Nezvalovu

6. 10. 2019 (Mimořádné)
Sportovní
Zákaz zastavení platí od 10-17 hod.
celá

6. 10. 2019
U Pastvišť
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 10. 2019 (Mimořádné)
Jana Koziny
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.
od Nezvalovy po Hradební

6. 10. 2019 (Mimořádné)
Hradební
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.
mezi hřištěm a DDM, před Střední integrovanou školou

6. 10. 2019 (Mimořádné)
Heřmanova
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.
celá

6. 10. 2019 (Mimořádné)
Orlické nábř.
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.
mezi Heřmanovou a Nezvalovou

7. 10. 2019
Husova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1622-1613, 1612-1597, 1591-1623, od Brněnské po prof. Smotlachy

7. 10. 2019
Na Dřevěnce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

8. 10. 2019
K Hvězdárně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 1499-1506 + odbočka k čp. 704, před čp. 1470-1477, 1478-1485, 1486-1491

8. 10. 2019
Přemyslova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 10. 2019
Bendlova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 10. 2019
Prašingerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 10. 2019
Boleslavova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 10. 2019
Lesní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 10. 2019
U Myslivny
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Přemyslovy po Lesní a od Přemyslovy po čp. 1769

10. 10. 2019
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Husovou a Prašingerovou obě strany

10. 10. 2019
Svatováclavské nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

10. 10. 2019
Nár. Mučedníků
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní od K Biřičce po Partyzánskou + boční od Svatováclavského nám. po hlavní

11. 10. 2019
Na Drážkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 10. 2019
Kaplířova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 10. 2019
Gagarinova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lužické po Myslivečkovu

13. 10. 2019 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7-20 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

14. 10. 2019
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní mezi V. Nejedlého a Luční

14. 10. 2019
Na Střezině
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Pouchovské a od Okružní + za čp. 943, 1042, 1079, komunikace za čp. 1105-1107

15. 10. 2019
Slezská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pospíšilovy třídy k Severní, od Pospíšilovy třídy k Jižní

15. 10. 2019
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 749-757

16. 10. 2019
Tichá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

16. 10. 2019
Brandlova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Třebechovickou a Markovickou

17. 10. 2019
Jánošíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 10. 2019
Blahoslavova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a bří Štefanů

18. 10. 2019
Ječná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Gagarinovou a tř. SNP, mezi třídou SNP a bří Štefanů

18. 10. 2019
Myslbekova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi třídou SNP a Markovickou

21. 10. 2019
manželů Zemánkových
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka (ne parkoviště u sportovní haly)

21. 10. 2019
Švabinského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21. 10. 2019
Holečkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Ječné po Kladskou

21. 10. 2019
Kladská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1127 + 333

21. 10. 2019
Požární
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

22. 10. 2019
Slavíčkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

22. 10. 2019
Luční
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

22. 10. 2019
Třebechovická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 10. 2019
Uhelná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Orlickou a bří Štefanů

23. 10. 2019
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 860-862

23. 10. 2019
Polní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka mezi Jižní a Orlickou, parkoviště vedle čp. 812

24. 10. 2019
Lidická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

24. 10. 2019
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
velké parkoviště mezi Slezskou a Bratří Štefanů

24. 10. 2019
Denisovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

25. 10. 2019
Orlická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou a V. Nejedlého

25. 10. 2019
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Na Drážkách po čp. 883, před čp. 764-766 + 767-769

29. 10. 2019
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 758-760 + 761-763

29. 10. 2019
Krátká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a Markovickou

29. 10. 2019
Markovická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Myslivečkovy ke Krátké hlavní vozovka

30. 10. 2019
Topolová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

30. 10. 2019
V. Nejedlého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 573 (UHK)

30. 10. 2019
U Plováren
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

31. 10. 2019
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 726-727, před čp. 718-719, od hlavní vozovky Severní po čp. 971

31. 10. 2019
Pouchovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 746-748 + 787

31. 10. 2019
Lužická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Slezskou a Markovickou

1. 11. 2019
Sládkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gagarinovy po Topolovou

1. 11. 2019
Březová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 11. 2019
U Háječku
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 11. 2019
Vrbová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá
Jižní - 14. 10. 2019
hlavní mezi V. Nejedlého a Luční
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Střezině - 14. 10. 2019
hlavní vozovka od Pouchovské a od Okružní + za čp. 943, 1042, 1079, komunikace za čp. 1105-1107
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Slezská - 15. 10. 2019
od Pospíšilovy třídy k Severní, od Pospíšilovy třídy k Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Severní - 15. 10. 2019
před čp. 749-757
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Tichá - 16. 10. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Brandlova - 16. 10. 2019
mezi Třebechovickou a Markovickou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jánošíkova - 17. 10. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Blahoslavova - 17. 10. 2019
mezi SNP a bří Štefanů
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ječná - 18. 10. 2019
mezi Gagarinovou a tř. SNP, mezi třídou SNP a bří Štefanů
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Myslbekova - 18. 10. 2019
mezi třídou SNP a Markovickou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.