TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
2. 9. 2019
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi čp. 905 a 908, u čp. 885, 906, 907 + parkoviště u čp. 2032

2. 9. 2019
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 1146 po hlavní vozovku ul. Mrštíkova

2. 9. 2019
Na Drahách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 9. 2019
Gollova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 9. 2019
Krapkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 9. 2019
Dubová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 9. 2019
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
slepá za čp. 920-924

4. 9. 2019
Hrdého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 9. 2019
Vachkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 9. 2019 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 20-24 hod.
od Tyršova mostu k Městským lázním (čp. 842)

4. 9. 2019 (Mimořádné)
L. Štúra
Zákaz zastavení platí od 20-24 hod.
od Eliščina nábřeží po Šimkovu

4. 9. 2019 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 2-24 hod.
u parku 5. května

5. 9. 2019 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu k Městským lázním (čp. 842)

5. 9. 2019 (Mimořádné)
L. Štúra
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Eliščina nábřeží po Šimkovu

5. 9. 2019 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
u parku 5. května

5. 9. 2019
Přímská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 9. 2019 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

5. 9. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště; úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště; úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

5. 9. 2019 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

5. 9. 2019 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

5. 9. 2019 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celé

5. 9. 2019 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

5. 9. 2019 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

6. 9. 2019 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

6. 9. 2019 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

6. 9. 2019 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

6. 9. 2019 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

6. 9. 2019 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

6. 9. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště; úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště; úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

6. 9. 2019 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

6. 9. 2019
Zákrejsova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 9. 2019
Jandova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

7. 9. 2019 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

7. 9. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště; úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště; úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

7. 9. 2019 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

7. 9. 2019 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

7. 9. 2019 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

7. 9. 2019 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

7. 9. 2019 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

8. 9. 2019 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

8. 9. 2019 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

8. 9. 2019 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celé

8. 9. 2019 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

8. 9. 2019 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

8. 9. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště; úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště; úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

8. 9. 2019 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

9. 9. 2019
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 911, 912, 913, 914 a před čp. 920-924

9. 9. 2019
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Brněnskou a ul. Náhon

10. 9. 2019
Na Hrázce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 9. 2019
Sukova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 9. 2019
Přespolní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 9. 2019
Za Humny
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 9. 2019
Na Občinách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 977

11. 9. 2019
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 940-943

12. 9. 2019
A. Doležala
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá, parkoviště u zahrádkářské kolonie

12. 9. 2019 (Mimořádné)
Malšovická
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
parkoviště Flošna, celé

13. 9. 2019 (Mimořádné)
Malšovická
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
parkoviště Flošna, celé

13. 9. 2019
Šemberkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 9. 2019
Antala Staška
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 9. 2019
Moravská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Písečnou a Na Kotli

14. 9. 2019 (Mimořádné)
Malšovická
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.
parkoviště Flošna, celé

14. 9. 2019 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 6-14 hod.
před zimním stadionem (čp. 1214)

14. 9. 2019 (Mimořádné)
Smetanovo nábřeží
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
u parku 5.května

14. 9. 2019 (Mimořádné)
náměstí 5. května
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

15. 9. 2019 (Mimořádné)
Malšovická
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.
parkoviště Flošna, celé

16. 9. 2019
Náhon
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u čp. 724

16. 9. 2019
Kpt. Fechtnera
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní mezi ul. Gollova a Krapkova, před domy čp. 437-9, 452-4, 449-451, 446-8, 440-2, 455-7, 458-460

16. 9. 2019
Fr. Šubrta
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 9. 2019
Holubova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 9. 2019
Cejpova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2019
Sportovní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2019
U Pastvišť
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2019
Miřiovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19. 9. 2019
E. Destinové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19. 9. 2019
Na Konečné
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19. 9. 2019
M. Hájka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2019
Kmochova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2019
Klášterského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2019
Kaštanová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2019 (Mimořádné)
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)

21. 9. 2019 (Mimořádné)
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)

21. 9. 2019 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-21 hod.
u parku 5. května

22. 9. 2019 (Mimořádné)
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)

23. 9. 2019
Smiřická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 9. 2019
V Lukách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Plotišťská po kruh. objezd (ne před domy)

23. 9. 2019
Pouchovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 174-179

24. 9. 2019
Na Zahrádkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka od ul. Za Kostelem po ul. K Zastávce, parkoviště před čp. 268-270, 227-229, 224-226, vozovka od Truhlářské včetně parkoviště před čp. 271-273

24. 9. 2019
Pod Kopcem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

25. 9. 2019
Kyjevská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště mezi 331-340, mezi ul. Na Zahrádkách a Truhlářská, parkoviště vedle čp. 444

25. 9. 2019
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 241-245+252-257+259-264(vnitroblok)

26. 9. 2019
Žitná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

26. 9. 2019
Východní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

26. 9. 2019
Lomená
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

26. 9. 2019
Široká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

26. 9. 2019
R. Naskové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

26. 9. 2019
K Sokolovně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 309, 428

27. 9. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1

27. 9. 2019 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

27. 9. 2019 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celé

27. 9. 2019 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

27. 9. 2019 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Mýtské po Velké náměstí (před podloubím)

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
vozovka před čp. 141 – čp. 160, vozovka před čp. 40 – čp. 32

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Gočárových schodů po pivovarské schodiště (mezi čp. 249-1244)

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Chmelova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2019 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
mezi Mosteckou a Chmelovou

29. 9. 2019 (Mimořádné)
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
od Ulrichova náměstí po Baťkovo náměstí

29. 9. 2019 (Mimořádné)
Havlíčkova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celá

29. 9. 2019 (Mimořádné)
Čelakovského
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celá

29. 9. 2019 (Mimořádné)
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
mezi tř. Karla IV. a Gočárovou tř.

29. 9. 2019 (Mimořádné)
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
před čp. 734-735 (ČSOB)

30. 9. 2019
Gruzínská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. K Zastávce po Jana Černého a před čp. 480-482

30. 9. 2019
Za Zelárnou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

30. 9. 2019
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. K Zastávce po ul. Kyjevská

1. 10. 2019
Markova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u MŠ

1. 10. 2019
Kubištova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 10. 2019
Kudrnova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Krunertovy po Kalendovu, slepá část

1. 10. 2019
Růžová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pražské třídy po Pardubickou
Náhon - 16. 9. 2019
parkoviště u čp. 724
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kpt. Fechtnera - 16. 9. 2019
hlavní mezi ul. Gollova a Krapkova, před domy čp. 437-9, 452-4, 449-451, 446-8, 440-2, 455-7, 458-460
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Fr. Šubrta - 16. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Holubova - 17. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Cejpova - 17. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sportovní - 18. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

U Pastvišť - 18. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Miřiovského - 18. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Destinové - 19. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Konečné - 19. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

M. Hájka - 19. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kmochova - 20. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Klášterského - 20. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kaštanová - 20. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Potoce - 20. 9. 2019
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Na Potoce - 21. 9. 2019
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Smetanovo nábř. - 21. 9. 2019
u parku 5. května
Zákaz zastavení platí od 6-21 hod.

Na Potoce - 22. 9. 2019
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.