TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
2. 8. 2021
Dlouhá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

2. 8. 2021
Zieglerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

2. 8. 2021
Tomkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

2. 8. 2021
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 961-964, 976-978, 985-987 + za čp 960 (prádelna), od ul. V Lipkách před čp. 1139-1140 až po čp. 960, podélné parkoviště u čp. 1220 (Sanus) a kolmé parkoviště před čp. 1132-3

3. 8. 2021
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi čp. 909 a 910

3. 8. 2021
U Střelnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 8. 2021
K Aleji
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 8. 2021
Na Občinách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 977

3. 8. 2021
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 940-943

4. 8. 2021
Úzká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Velkého náměstí k Dlouhé

4. 8. 2021
Špitálská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Dlouhé po Velké náměstí

4. 8. 2021
Klicperova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 8. 2021
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 969-1026, 970-972, 979-981, 988-990, 994-1022, u čp. 1000-1023, 1006-1009, 1014-1017

5. 8. 2021
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 929-933 a čp. 934-936

5. 8. 2021
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 951-944, slepá za čp. 920-924

5. 8. 2021
Na Konečné
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 8. 2021
Šimkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pelclovy po Buzuluckou - vozovka a parkoviště za MMHK

6. 8. 2021
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 973-975, 982-984, 991-993, 997-999, u čp. 1003-1005,1010-1013,1018-1021

7. 8. 2021 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
mezi Morovým sloupem a čp. 1

7. 8. 2021 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

7. 8. 2021 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

7. 8. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 15-24 hod.
od Tyršova mostu po vjezd u čp. 669

8. 8. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po vjezd u čp. 669

9. 8. 2021
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 1146 po hlavní vozovku ul. Mrštíkova

9. 8. 2021
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi čp. 905 a 908, u čp. 885, 906, 907 + parkoviště u čp. 2032, před čp. 911, 912, 913, 914 a před čp. 920-924

9. 8. 2021
E. Destinové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 8. 2021
S. K. Neumanna
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
pravá strana od Riegrova náměstí

10. 8. 2021
nám. 28. října
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. U Koruny a S. K. Neumanna (před kostelem)

10. 8. 2021
Veverkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. V Lipkách a Jungmannovou, parkoviště před areálem "Bavlna"

11. 8. 2021
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

11. 8. 2021
Sokolovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Hybešovou a Seydlerovou

11. 8. 2021
Mařákova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

12. 8. 2021
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Jungmannovu - parkoviště u hlavní vozovky

12. 8. 2021
Hrubínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště za čp. 1459-1467

13. 8. 2021
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Veverkovy po Baarovu, parkoviště vedle čp. 1504 , za čp. 1440-1448

13. 8. 2021
Kampanova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 8. 2021 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

13. 8. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

14. 8. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

14. 8. 2021 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

16. 8. 2021
Suchého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 543-548

16. 8. 2021
Ve Stromovce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za čp. 718-719 a vedle čp. 719 (pozemek p. č. 91/54), hlavní vozovka a parkoviště (pouze v majetku SMHK)

16. 8. 2021
Formánkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Sekaninovy po čp. 505

17. 8. 2021
Svatojánská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka a parkoviště (bez parkoviště před čp. 682 a 673), parkoviště před čp. 682

17. 8. 2021
Formánkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 510-514 a čp. 520-523

18. 8. 2021
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 536 (areál Hvězda), mezi čp. 387-535, od čp. 392 ke knihovně

18. 8. 2021
Labská Louka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Zborovské po ul. K Labi (ne soukromé parkoviště), mezi čp. 650-655, 656-667, 668-669 (pouze parkoviště v majetku SMHK)

19. 8. 2021
Štechova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19. 8. 2021
Štefcova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
přístupové komunikace k ZŠ Štefcova

19. 8. 2021
Na Občinách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 959-966 a vedle čp. 959 před MŠ

19. 8. 2021
Mandysova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1301-1308, u čp. 1297-1300, 1407-1410

20. 8. 2021
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 314-317, parkoviště před čp. 318-323, vozovka a parkoviště před čp. 324-326, vozovka před čp. 314-323

20. 8. 2021
Pešinova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 8. 2021 (Mimořádné)
Heřmanova
Zákaz zastavení platí od 7-13 hod.
celá

23. 8. 2021
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště vedle čp. 784 (SPŠ strojnická)

23. 8. 2021
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před ZŠ SNP

23. 8. 2021
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Na Zahrádkách k ul. K Sokolovně

23. 8. 2021
K Sokolovně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 437 + 438, mezi Pouchovskou a Pod Kopcem

24. 8. 2021
J. Krušinky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

24. 8. 2021
Hradecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1202, 1151, 1205, 1204, 1172, vedle čp. 1219

24. 8. 2021
17. listopadu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od hlavní vozovky ul. Hradecká až po čp. 1207

25. 8. 2021
Vocelova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Dvořákovou a J. Krušinky

25. 8. 2021
Drahoňovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

25. 8. 2021
Sušilova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Dvořákovou a J. Krušinky

25. 8. 2021
Sovova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

25. 8. 2021
Jiráskovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Dykovou a J. Purkyně a čp. 829 po Sovovu

25. 8. 2021
Dykova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1123

26. 8. 2021
Bezručova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Baarovou a Veverkovou

26. 8. 2021
Foersterova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá (ne soukromé parkoviště před čp. 1682+1688)

26. 8. 2021
Svitavská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za VŠ kolejemi

27. 8. 2021
Sezemická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 458-467

27. 8. 2021
Šantrochova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 422-428

27. 8. 2021
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 407-411

27. 8. 2021 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
vedle čp. 835

30. 8. 2021
Vysocká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 555-559 a vedle čp. 560, od odbočky k čp. 555-559 po Sekaninovu, od čp. 552 k odbočce vlevo za čp. 554

30. 8. 2021
Exnarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 538-542 + vozovka k Sekaninově, před čp. 453

31. 8. 2021
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od čp. 420 k ul. Suchého, u čp. 412-417

1. 9. 2021
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Vysocké k čp. 420
Dlouhá - 2. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Zieglerova - 2. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Tomkova - 2. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 2. 8. 2021
u čp. 961-964, 976-978, 985-987 + za čp 960 (prádelna), od ul. V Lipkách před čp. 1139-1140 až po čp. 960, podélné parkoviště u čp. 1220 (Sanus) a kolmé parkoviště před čp. 1132-3
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Čajkovského - 3. 8. 2021
mezi čp. 909 a 910
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

U Střelnice - 3. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

K Aleji - 3. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Občinách - 3. 8. 2021
před čp. 977
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Mrštíkova - 3. 8. 2021
před čp. 940-943
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Úzká - 4. 8. 2021
od Velkého náměstí k Dlouhé
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Špitálská - 4. 8. 2021
od Dlouhé po Velké náměstí
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Klicperova - 4. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 4. 8. 2021
u čp. 969-1026, 970-972, 979-981, 988-990, 994-1022, u čp. 1000-1023, 1006-1009, 1014-1017
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Mrštíkova - 5. 8. 2021
před čp. 929-933 a čp. 934-936
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Čajkovského - 5. 8. 2021
před čp. 951-944, slepá za čp. 920-924
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Konečné - 5. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Šimkova - 6. 8. 2021
od Pelclovy po Buzuluckou - vozovka a parkoviště za MMHK
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Kotlina I - 6. 8. 2021
u čp. 973-975, 982-984, 991-993, 997-999, u čp. 1003-1005,1010-1013,1018-1021
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Velké nám. - 7. 8. 2021
mezi Morovým sloupem a čp. 1
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Karla Tomana - 7. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Na Kropáčce - 7. 8. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Smetanovo nábř. - 7. 8. 2021
od Tyršova mostu po vjezd u čp. 669
Zákaz zastavení platí od 15-24 hod.

Smetanovo nábř. - 8. 8. 2021
od Tyršova mostu po vjezd u čp. 669
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.