TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 8. 2018
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 969-1026, 970-972, 979-981, 988-990, 994-1022, u čp. 1000-1023, 1006-1009, 1014-1017

2. 8. 2018
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 973-975, 982-984, 991-993, 997-999, u čp. 1003-1005, 1010-1013, 1018-1021

3. 8. 2018
Labská Kotlina I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 961-964, 976-978, 985-987 + za čp. 960 (prádelna), od ul. V Lipkách před čp. 1139-1140 až po čp. 960, podélné parkoviště u čp. 1220 (Sanus) a kolmé parkoviště před čp. 1132-3

6. 8. 2018
Žitná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 8. 2018
Východní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 8. 2018
Lomená
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 8. 2018
Široká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 8. 2018
R. Naskové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

7. 8. 2018
Kyjevská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště mezi čp. 331-340, mezi ul. Na Zahrádkách a Truhlářská, parkoviště vedle čp. 444

7. 8. 2018
K Sokolovně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 309, 428

8. 8. 2018
Gruzínská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. K Zastávce po J. Černého a před čp. 480-482

8. 8. 2018
Za Zelárnou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

8. 8. 2018
K Zastávce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. K Sokolovně a Truhlářská

8. 8. 2018
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 241-245 + 252 257 + 259 264 (vnitroblok)

9. 8. 2018
Smiřická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 8. 2018
Zahradní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 8. 2018
V Lukách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Plotišťská po kruh. objezd (ne před domy)

10. 8. 2018
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. K Zastávce po ul. Kyjevská

10. 8. 2018
Pod Kopcem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 8. 2018
Na Zahrádkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka od ul. Za Kostelem po ul. K Zastávce, parkoviště před čp. 268-270, 227-229, 224-226, vozovka od Truhlářské včetně parkoviště před čp. 271-273

13. 8. 2018
Pouchovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 174-179

14. 8. 2018
Fráni Šrámka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lipek po Gebauerovu

14. 8. 2018
Hrubínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

14. 8. 2018
Na Rybárně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Jungmannovou a Bezručovou

15. 8. 2018
Veverkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. V Lipkách a Jungmannovou, parkoviště před areálem "Bavlna"

15. 8. 2018
Hrubínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště za čp. 1459-1467 Hrubínova

16. 8. 2018
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně, parkoviště vedle čp. 1504

16. 8. 2018
Václavkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1612-1614 + ul. Farářství

17. 8. 2018
Zeyerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Karolíny Světlé po Veverkovu

17. 8. 2018
Karolíny Světlé
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 8. 2018
Bezručova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Medkovou

20. 8. 2018
K Sokolovně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 437 + 438

20. 8. 2018
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Na Zahrádkách k ul. K Sokolovně

20. 8. 2018
K Sokolovně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pouchovskou a Pod Kopcem

21. 8. 2018
Na Občinách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 959-966 a vedle čp. 959 před MŠ

21. 8. 2018
Štechova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21. 8. 2018
Štefcova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
přístupové komunikace k ZŠ Štefcova

21. 8. 2018
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před ZŠ SNP

22. 8. 2018
Mandysova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp.1297-1300, 1407-1410, u čp. 1301-1308

23. 8. 2018
Jiráskovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Dykovou a J. Purkyně a čp. 829 po Sovovu

23. 8. 2018
Vydrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 8. 2018
Wintrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 8. 2018
Sovova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 8. 2018
Dykova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1123

24. 8. 2018
Seydlerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gebauerovy po Bezručovu a od Bezručovy slepá část

24. 8. 2018
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Jungmannovu - parkoviště u hlavní vozovky

24. 8. 2018 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

24. 8. 2018 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

25. 8. 2018 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 0-20 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

25. 8. 2018 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-20 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

27. 8. 2018
Mařákova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

27. 8. 2018
Sokolovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Hybešovou a Seydlerovou

28. 8. 2018
Foerstrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá (ne soukromé parkoviště před čp. 1682+1688)

29. 8. 2018
Turínského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

30. 8. 2018
Třebízského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

30. 8. 2018 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

30. 8. 2018 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště, úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště, úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

30. 8. 2018 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

30. 8. 2018 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

30. 8. 2018 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celé

30. 8. 2018 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

30. 8. 2018 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

31. 8. 2018 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

31. 8. 2018 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště, úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště, úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

31. 8. 2018 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

31. 8. 2018 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

31. 8. 2018 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

31. 8. 2018 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

31. 8. 2018 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

31. 8. 2018 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 7-13 hod.
parkoviště před zimním stadionem (čp. 1214) k hlavnímu vchodu

31. 8. 2018
Bezručova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Baarovou a Veverkovou

1. 9. 2018 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2018 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště, úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště, úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

1. 9. 2018 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2018 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2018 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

1. 9. 2018 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2018 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá
Na Zahrádkách - 13. 8. 2018
vozovka od ul. Za Kostelem po ul. K Zastávce, parkoviště před čp. 268-270, 227-229, 224-226, vozovka od Truhlářské včetně parkoviště před čp. 271-273
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pouchovská - 13. 8. 2018
u čp. 174-179
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Fráni Šrámka - 14. 8. 2018
od Lipek po Gebauerovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hrubínova - 14. 8. 2018
mezi Veverkovou a Na Rybárně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Rybárně - 14. 8. 2018
mezi Jungmannovou a Bezručovou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Veverkova - 15. 8. 2018
mezi ul. V Lipkách a Jungmannovou, parkoviště před areálem "Bavlna"
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hrubínova - 15. 8. 2018
vozovka a parkoviště za čp. 1459-1467 Hrubínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jungmannova - 16. 8. 2018
mezi Veverkovou a Na Rybárně, parkoviště vedle čp. 1504
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Václavkova - 16. 8. 2018
u čp. 1612-1614 + ul. Farářství
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Zeyerova - 17. 8. 2018
od Karolíny Světlé po Veverkovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Karolíny Světlé - 17. 8. 2018
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Bezručova - 17. 8. 2018
mezi Veverkovou a Medkovou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.