TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Veřejné zakázky

Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, včetně výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zahájena po 1.10.2016, jsou k dispozici na Profilu zadavatele TSHK.

Sportovní hala Třebeš

Ve Sportovní hale Třebeš a skateparku v Šimkových sadech platí nadále omezení provozu v rozsahu, který stanoví prohlášení vlády ČR.

Blokové čištění tento týden

Velké nám. - 27. 9. 2021
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160 a před čp. 40 – čp. 32
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Karla Tomana - 27. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

nám. Jana Pavla II. - 27. 9. 2021
celé
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Franušova - 27. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Soukenická - 27. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Velké nám. - 28. 9. 2021
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160 a před čp. 40 – čp. 32
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Karla Tomana - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

nám. Jana Pavla II. - 28. 9. 2021
celé
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Franušova - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Soukenická - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Mýtská - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Malé nám. - 28. 9. 2021
od Mýtské po Velké náměstí (před podloubím)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Na Kropáčce - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

V Kopečku - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Rokitanského - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Komenského - 28. 9. 2021
od Gočárových schodů po pivovarské schodiště (mezi čp. 249-1244)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Chmelova - 28. 9. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Eliščino nábř. - 28. 9. 2021
mezi Mosteckou a Chmelovou
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

E. Beneše - 29. 9. 2021
spodní trakt pod čp. 1531-1534, horní parkoviště před čp. 1424-1426, horní parkoviště před čp. 1431-1433, horní parkoviště před čp. 1524-1528, spodní trakt - slepá část vedle čp. 1677 (u veteriny)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Brněnská - 29. 9. 2021
parkoviště před čp. 700 (MEDTEC – VOP), parkoviště před čp. 1825 (OC Futurum)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Domečkova - 30. 9. 2021
před čp. 1747 - Harmonie I
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Beneše - 30. 9. 2021
hlavní vozovka od Palachovy po J. Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kejzlarova - 1. 10. 2021
před čp. 1677-9 a čp. 1323-6 a vedle čp. 1322 + slepá část
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Beneše - 1. 10. 2021
před čp. 1550-1553 (u Milety)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jana Masaryka - 1. 10. 2021
vozovka a parkoviště od hlavní k čp. 2057, 605, komunikace za čp. 632, 2017
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Komenského - 1. 10. 2021
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.

Hledat podle ulice
Blokové čištění – měsíční přehledy