TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Veřejné zakázky

Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, včetně výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zahájena po 1.10.2016, jsou k dispozici na Profilu zadavatele TSHK.

Sportovní hala Třebeš


16. – 17. 7. 2019 
10-12 hod. - Seminář účastníků Mistrovství světa v karate

18. 7. 2019
9-12 hod. - Zkoušky na DAN SKIF karate

Blokové čištění tento týden

Šafaříkova - 15. 7. 2019
od ul. V Lipkách po Gočárovu třídu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Eliščino nábř. - 15. 7. 2019
od Mostecké po Rokycanovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ambrožova - 15. 7. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Chmelova - 15. 7. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Vysocká - 15. 7. 2019
od čp. 552 k odbočce vlevo za čp. 554
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Beneše - 15. 7. 2019
spodní trakt pod čp. 1541-1546
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

K. H. Máchy - 16. 7. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Nerudova - V Lipkách - 16. 7. 2019
mezi Šafaříkovou a Jeronýmovou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

V Lipkách - 16. 7. 2019
před čp. 692 - náměstí u škol
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Labská Louka - 16. 7. 2019
hlavní vozovka od Zborovské po ul. K Labi (pouze v majetku SMHK); parkoviště mezi čp. 650-655,656-667,668-669 (pouze v majetku SMHK)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Masarykovo nám. - 17. 7. 2019
celé
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

tř. Karla IV. - 17. 7. 2019
od čp. 522 po čp. 628 obslužná komunikace + parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Průmyslová - 17. 7. 2019
od náměstí 5. května po Škroupovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

nám. 5. května - 17. 7. 2019
od třídy Karla IV. po čp. 888
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Štefánikova - 17. 7. 2019
parkoviště za domy čp. 455 a čp. 457; vozovka a parkoviště před čp. 374-379
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Tylovo nábř. - 18. 7. 2019
mezi třídou Karla IV. a Gočárovou třídou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Svatojánská - 18. 7. 2019
hlavní vozovka a parkoviště (bez parkoviště před čp. 682 a 673); parkoviště před čp. 682
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jeronýmova - 19. 7. 2019
od Nerudovy po Ulrichovo náměstí
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Mánesova - 19. 7. 2019
od Ulrichova náměstí po Klumparovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ulrichovo nám. - 19. 7. 2019
mezi Jeronýmovou a Gočárovou třídou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hradecká - 19. 7. 2019
u čp. 403, 407-411; slepá část vedle čp. 402
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hledat podle ulice
Blokové čištění – měsíční přehledy