TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Technické služby Hradec Králové

Zřizovatel: Statutární město Hradec Králové
Název organizace: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis: Příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo organizace: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
IČ:   64809447
DIČ: CZ64809447
Datová schránka: 3aak9xj

Ředitel organizace: Ing. Tomáš Pospíšil

Předmět činnosti:

 • zakládání a údržba zeleně
 • provoz městských pohřebišť
 • péče o vodní plochy a vodní zdroje
 • údržba městského mobiliáře
 • odvoz a likvidace lapačů tuků a fekálií
 • správa, provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejných hodin, slavnostního osvětlení a světelné dopravní signalizace na území města Hradec Králové
 • čištění komunikací a veřejných prostranství - ruční a strojní
 • dopravní značení svislé a vodorovné včetně směrových mostů a orientačního systému
 • správa a údržba vodotečí
 • provoz veřejných WC
 • provoz a údržba tržišť na území města HK
 • likvidace černých skládek
 • inženýrská činnost pro zajištění dodavatelského provádění oprav a rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení
 • správa, údržba a opravy vozovek a chodníků na území města Hradec Králové
 • zimní údržba vozovek a chodníků
 • údržba kanalizačních vpustí, zábradlí a svodidel
 • provozování útulku pro opuštěná zvířata
 • krátkodobé umístění psů pro občany
 • údržba a provoz sportovních areálů
 • stavební činnost na budovách v majetku MMHK