TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Terasy Karla Otčenáška a terasy Pod kanovnickými domy

20.3. - 30.9. 9-22 hod.
1.10 - 10.11. 9-19 hod.
11.11.- 19.3. zavřeno