TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Adresář

Středisko / Jméno Telefon Mobil E-mail
 
Ředitel organizace 
Pospíšil Tomáš, Ing. 495 402 640   info@tshk.cz
sekretariát ředitele 495 402 640   info@tshk.cz
Fráňová Monika, Bc. - pověřenec pro ochranu osobních údajů 495 402 648 737 941 542 poverenec@tshk.cz
 
 
Ing. Daniel JEŘÁBEK - I. náměstek ředitele 
Jeřábek Daniel, Ing. 495 402 644   info@tshk.cz
 
Středisko městské zeleně
Smetiprach Josef 495 402 644 603 159 553 smetiprach@tshk.cz
Dvořáková Petra   725 393 013 dvorakova@tshk.cz
Hrušková Jana 495 582 749 604 288 914 hruskova@tshk.cz
Kalvachová Ludmila 495 213 930 727 903 375 kalvachova@tshk.cz
 
Středisko čištění města
Holeček Pavel 495 402 656 731 131 217 holecek@tshk.cz
Veselý Jakub 495 402 656 731 131 212 vesely@tshk.cz 
Žďárský Martin 495 402 656 731 131 218 zdarsky@tshk.cz  
 
Středisko pohřebnictví
Štěrbová Naďa, Mgr. 495 537 660 725 761 528 sterbova@tshk.cz
Štanclová Radka 495 537 660 725 941 465  stanclova@tshk.cz
Matějka Jiří (správce Lesního hřbitova) 495 270 716 602 633 418 matejka@tshk.cz
           
Středisko Útulek pro opuštěná zvířata
Horáková Andrea 495 497 075 731 131 216 horakova@tshk.cz
       
Středisko dílen
Žák Zdeněk 495 402 649 722  952 767 zak@tshk.cz
Kurka Vladimír 495 402 652 603 210 643 kurka@tshk.cz
 
 
Ing. Jana SOJKOVÁ - náměstkyně ředitele 
Sojková Jana, Ing. 495 402 643   info@tshk.cz
 
Středisko správy budov
Macák Petr, Bc. 495 402 672 603 560 164 macak@tshk.cz  
Havrda Aleš 495 402 671 702 034 613 havrda@tshk.cz  
Lédl Václav 495 402 671 731 131 201 ledl@tshk.cz  
Malý Zdeněk 495 402 671 720 953 196 maly@tshk.cz  
 
Správa letiště
Šedaj Dušan, Ing. 495 221 487 731 131 223 sedaj@tshk.cz
Komárek Martin 495 221 487 725 928 576 komarek@tshk.cz
 
Středisko sportovišť
Koťan Michal 495 402 670 731 512 884 kotan@tshk.cz
Haken Michal, Mgr. 495 402 670 731 131 044 haken@tshk.cz
Sportovní hala Třebeš a skatepark
Lesák Michal 495 260 340 733 677 735 lesak@tshk.cz
Bernkraut Ondřej   722 952 573  
 
 
Ing. Šárka NOVÁKOVÁ - náměstkyně ředitele 
Nováková Šárka, Ing. 495 402 673   info@tshk.cz
 
Středisko místních komunikací, dopravního značení a zimní údržby
Novotný Zbyněk 495 402 673 606 680 411 novotny@tshk.cz
Kulhánek Petr 495 402 657 731 131 034 kulhanek.petr@tshk.cz
Žďárská Lenka 495 402 657 731 452 359 zdarska@tshk.cz
 
Středisko veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace
Dušek Jakub   731 131 205 dusek@tshk.cz
Volf Vladimír   731 131 220 volf@tshk.cz
       
Středisko městského mobiliáře, vodního hospodářství
Meravá Jana 495 402 658 731 131 219 merava@tshk.cz
Ryzák Roman 495 402 665 603 159  548  
Forro Michal   725 997 707  
 
 
Ing. Markéta ŘÍČAŘOVÁ - ekonomická náměstkyně 
Říčařová Markéta, Ing. 495 402 650 603 299 916 ricarova@tshk.cz
Tomášková Lenka 495 402 650 603 221 793 tomaskova@tshk.cz
Personální agenda
Hamplová Alena, Ing. 495 402 646 731 131 228 hamplova@tshk.cz
 
 
Úsek obchodní 
Selecká Milada, Ing. 495 402 647 731 131 214 selecka@tshk.cz