V ul. M. Horákové byl zvýšen počet parkovacích stání na hlavní čtyřpruhové komunikaci o 38 parkovacích míst. Součástí úprav bylo zřízení nového svislého a vodorovného dopravního značení vč. osazení červenobílých ostrůvků. Celkem na této komunikaci může parkovat až 55 osobních vozidel. 
 
Fotogalerie: Fotogalerie