TSHK informují, že byla ukončena celková uzavírka obslužné komunikace na mostech přes vodní toky Melounka a Malý Labský náhon. Na uvedených mostech proběhly komplexní stavební úpravy - demolice starých a výstavba nových mostních konstrukcí.

Melounka
Fotogalerie: Fotogalerie

Malý Labský náhon
Fotogalerie: Fotogalerie