TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ ve spolupráci s Komisemi místních samospráv provedly osazení certifikovaných a schválených zastínění pískovišť v Ruseku a na Slezském Předměstí na dětském hřišti Svět.
 
Fotogalerie: Zastínění pískoviště