Zásady sečení travnatých ploch

Vybrané přírodní louky v majetku města