V těchto dnech postupně zahajujeme pravidelné sečení travnatých ploch v majetku statutárního města Hradec Králové. První sečení prozatím neprobíhá plošně, ale týká se pouze ploch s výskytem vyššího travního porostu.