Dne 14.11.2017 byl slavnostně zahájen provoz parkourového hřiště v Labské Kotlině; vedle překážek na parkour jsou jeho součástí i workoutové prvky. Hřiště bude sloužit veřejnosti zdarma, jeho provoz se řídí provozním řádem.