Dnešním dnem, tj. 14.3.2022, zahajují TSHK pravidelná bloková čištění ulic dle seznamu, který je k dispozici na webových stránkách organizace a je také zveřejňován v tiskové podobě ve zpravodaji Radnice. Součástí blokového čištění může být i obnova vodorovného dopravního značení, sekání trávy, čištění uličních vpustí a další práce.