Dnešním dnem, tj. 15.3.2021 zahajují TSHK pravidelná bloková čištění ulic dle seznamu, který je k dispozici na webových stránkách organizace a je také zveřejňován v tiskové podobě ve zpravodaji Radnice.