V letním období dochází často k mimořádným povětrnostním situacím, na něž je veřejnost upozorňována výstrahami ČHMÚ na níže uvedeném odkazu.

Jedná se např. o výskyt bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, krupobití, přívalových srážek atp. V případě výskytu těchto mimořádných povětrnostních situací doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení působení mimořádné povětrnostní situace doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak doporučujeme zamezit dětem vstup do blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrah ČHMÚ na mimořádné povětrnostní situace parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Dále upozorňujeme na možnost vyhlášení výstrahy před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Nebezpečí požárů.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ.