Ul. Hradecká
Dne 8.3.2021 byly zahájeny práce na částečné výměně stromořadí v ul. Hradecká. Ke kácení bylo určeno 13 lip, které byly výrazně proschlé, napadené dřevokaznými houbami, a tím i stále více nebezpečné pro svoje okolí. Jedná se o úsek mezi křižovatkou s ul. Domečkova a Dobroslavova. Nové lípy zde budou vysazeny již na přelomu března a dubna letošního roku.

Ul. Ve Svahu
K dalšímu významnějšímu kácení dochází na konci této ulice, kde došlo vlivem posledních suchých let k úhynu prakticky celého porostu borovic na dané ploše. Vzhledem k přírodě blízkému charakteru porostu bude jeho obnova realizována přirozenou sukcesí s částečnou dosadbou borovice lesní.

Ul. Dvorská
K částečné obnově stromořadí byl určen i úsek krátký úsek lipového stromořadí v dané ulici, a to v úseku mezi ul. Ovocnářská a Pálenecká, kde během léta dojde k opravě chodníku. Výsadba nových stromů pak proběhne v podzimním termínu tohoto roku.