S příchodem oblevy a přívětivého počasí vyrazila ke konci týdne střediska městské zeleně za úklidem napadaného listí. Pracovní skupiny s fukary potkáte zejména na travnatých plochách, parcích a v ulicích, které kvůli velkému množství stromů nestihli pracovníci před zimou douklidit. Po skončení úklidu navíc putují sesbírané suché listy do kompostárny, tak abychom je příště využili jako přírodní hnojivo pro novou jarní výsadbu.