Technické služby Hradec Králové jako provozovatel tržnice na náměstí 28. října u OD Tesco oznamují na základě Provozního řádu tržnice článek II. bod 1) uzavření městské tržnice v období 24. 12. 2022 – 28. 2. 2023. Tržnice bude zazimována a provoz bude uzavřen. V případě zvýšeného zájmu prodávajících a příznivých klimatických podmínek může být provoz opět obnoven před tímto termínem.

Děkujeme za pochopení.