S ohledem na nařízení vlády se uzavírají pro večejnost tyto provozy:
  • všechna sportoviště ve správě naší organizace
  • veřejná WC na území města
  • útulek pro opuštěná zvířata
  • kancelář správy hřbitovů v Kuklenách
  • pokladna TSHK v areálu Na Brně.