Na Jiráskově nám. a v přilehlých ulicích byla provedena změna dopravního značení za pomoci svislého a vodorovného dopravního značení. Tato úprava povede ke zlepšení vedení dopravních proudů v této křižovatce, označení parkovacích stání v přilehlých ulicích, zjednosměrnění ulice Vydrova a označení cykloobousměrky v ul. Vydrova.
 
Fotogalerie: Fotogalerie