S ohledem na stávající epidemiologickou situaci související s výskytem onemocnění COVID 19 oznamujeme, v kanceláři správy hřbitovů v areálu hřbitova v Kuklenách budou až do odvolání omezeny úřední hodiny. Pro veřejnost bude otevřeno v pondělí a ve středu od 8.00 do 13.00 hod. I nadále doporučujeme veškeré administrativní úkony, zejména uzavírání a prodlužování nájemních smluv, řešit prostřednictvím elektronické komunikace na e mailových adresách: felcmanova@tshk.cz a sterbova@tshk.cz nebo po telefonické dohodě na tel. č. kanceláře: 495 537 660. Pro telefonický kontakt prosím využívejte mimoúřední hodiny. V době úředního jednání není možné vyřizovat telefonické hovory. Využít lze i mobilní telefonní kontakt na vedoucí střediska pohřebnictví Mgr. N. Štěrbovou - 725761528.

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací nebudou letos v období Dušiček rozšířeny úřední hodiny kanceláře správy hřbitovů.

Jako každý rok bude v období Dušiček rozšířena otevírací doba na královéhradeckých hřbitovech od 8.00 do 20.00 hod.

Po dobu zvýšené návštěvnosti hřbitovů v období dušiček doporučujeme návštěvníkům mít zakrytá ústa a nos i ve venkovních areálech hřbitovů.

Děkujeme za pochopení.