V rámci každoročního úklidu listí z veřejných prostranství prosíme o co největší respektování přenosného dopravního značení, které bude umísťovat naše organizace v těchto dnech k parkovištím na celém území města. Odparkování vozidel umožní zvýšit kvalitu úklidu.

Děkujeme za spolupráci.

Úklid listí 20.11.
Hradecká – před čp. 1690 (ÚSZS)
Ševčíkova – parkoviště u výměníku
tř. E. Beneše – před čp. 1550-1553
Sekaninova – před čp. 414-417
Štefánikova – před čp. 374-379

Úklid listí 23.11.
Brněnská – mezi Husovou a Prašingerovou
Národních Mučedníků – hlavní od K Biřičce po Partyzánskou
Prostějovská – před čp. 1077-1082 a před čp. 1736