V rámci každoročního úklidu listí z veřejných prostranství prosíme o co největší respektování přenosného dopravního značení, které bude umísťovat naše organizace v těchto dnech k parkovištím na celém území města. Odparkování vozidel umožní zvýšit kvalitu úklidu.

Děkujeme za spolupráci.
 
Úklid listí 21.12. 2020
Pospíšilova třída – od Okružní po Slezskou
Okružní – od Bidlovy vedle nadjezdu
Nálepkova – celá
Skupova – celá
Uzavřená - celá
Brožíkova - mezi čp.1680-1685 a čp. 1702-1705
Fučíkova – mezi Mrštíkovou a Fr. Halase