Už od prosince 2023 slouží v Hradci Králové zdarma pro veřejnost nové venkovní umělé kluziště. Naši pracovníci mají každý den před otevřením v 10 hodin na starosti jeho údržbu.
Z umělé plochy o velikosti 24 na 10 metrů nejprve zametou a odstraní nečistoty. Kluziště následně vyčistí a ošetří čistícím strojem. Kontrolou projde celé zázemí u kluziště, do kterého patří mantinely, bezpečnostní zábrany, gumové koberce a lavičky. Kontrolují se ale také lampy, které plochu osvětlují až do večerních osmi hodin. 
Bruslaře kluziště nejprve potěšilo na vánočních trzích, ze kterých ho naši technici přesunuli na Masarykovo náměstí (https://1url.cz/xuUd7). Odtud se na konci ledna přesune k fotbalovému stadionu v Malšovicích, kde bude až do března opět k dispozici všem návštěvníkům.