V termínu od 1. 9. 2022 bude probíhat komplexní údržba mostu Bailey Bridge přes řeku Orlici v Hradci Králové. Práce budou prováděny za úplné uzavírky mostu. Celá ocelová mostní konstrukce bude rozebrána na jednotlivé části k provedení oprav a obnově protikorozní ochrany. Provizorní přemostění vodního toku nebude zřízeno. Obchozí trasy budou vedeny přes okolní mosty, tj. Orlický most na silnici I/31 a most plukovníka Šrámka ve Svinarech. Předpoklad ukončení prací je březen 2023.
 

Děkujeme za pochopení.