Během letošních Dušiček nastala nečekaná situace na cestě k lesnímu hřbitovu. Silné větry způsobily, že se několik větví začalo naklánět nad silnici, představující reálné nebezpečí pro projíždějící vozidla a chodce. Situaci jsme okamžitě řešili a na pomoc jsme povolali zkušené stromolezce.
Ti s pomocí svých dovedností a technického vybavení rychle a efektivně odstranili nebezpečné větve.
Díky rychlé reakci, naší přípravě na mimořádné jevy a profesionálnímu přístupu stromolezců jsme dokázali situaci zvládnout.