Na podporu biodiverzity jsou v Hradci Králové stále častěji uplatňovány principy střídavé seče travnatých ploch. První takovou plochou je louka u Univerzity HK, kde byla přes zimu ponechána stařina, která má příznivý vliv na vývoj hmyzu. V jarním období pak byla louka posekána pouze částečně. Cca 20 % plochy bylo ponecháno neposekáno právě z důvodu dokončení vývoje hmyzu. Pásy vyšší trávy se stařinou jistě vyhovovaly i mladým zajícům, kterým poskytovaly ideální úkryt. Další průběh sečení bude organizován podle stavu porostu a zároveň podle průběhu a předpovědi počasí.
 
Při samotném sečení nebyl rozdíl v jednotlivých plochách příliš vidět


Posečené plochy regenerují velmi rychle


Nová tráva působí svěžím dojmem, ale i stařina má v přírodě svůj význam


Zajícům se u nás opravdu daří