S rostoucími denními teplotami zahajují hradečtí silničáři každoroční obnovu vodorovného dopravního značení. Postupně se proto po celém městě objeví nově vybarvené piktogramy, trojúhelníky a čáry.

Práce probíhají systematicky, nejčastěji podle harmonogramu blokového čištění https://1url.cz/Du9Ut, po kterém je nejvhodnější čas na malování nových značek. Malíři silnic se zaměřují na obnovu parkovacích stání a žlutých čar, nezapomínají ale ani na cyklostezky, jízdní pruhy pro cyklisty a koridory s piktogramy. Právě na koridorech v tomto týdnu pracují například v Buzulucké ulici.

Obnova vodorovných značek je klíčová pro zajištění lepší orientace účastníků silničního provozu, a tím i zvýšení celkové bezpečnosti na vozovkách. Nedílnou součástí tohoto procesu je také aplikace drobných reflexních perliček, známých jako balotina. Technici je přidávají těsně před zaschnutím do nově naneseného nátěru, což zajišťuje, že je značení dobře viditelné díky odrazu světelných paprsků.