V tomto týdnu probíhají přípravy mlhovišť na jejich uvedení do provozu. Od 10.6.2019 budou mlhoviště postupně spouštěna na celém území města.