Ve 30. týdnu (22.7.–28.7.2019) bude prováděno sečení trávníků v okolí dětských hřišť a mlhovišť. S nástupem slunečného počasí předpokládáme zvýšený zájem o dětská hřiště a mlhoviště. Na mnoha z nich se však vyskytuje plevel, zvláště pak šťovík, který dorůstá značné výšky a hustoty.. V blízkosti dětských hřišť pak tyto vysoké porosty snižují komfort našich nejmenších návštěvníků. Na ostatních plochách sídlištní zeleně je sekání travnatých ploch i nadále až na výjimky do odvolání přerušeno.