Na začátku února byla zahájena realizace pěstební probírky v okolí malšovického stadionu, která navazuje na úpravu veřejného prostoru v okolí nově budovaného multifunkčního stadionu. Celkem bude odstraněno 20 přestárlých nebo nahnutých stromů ohrožujících svoje okolí a dále proběhne probírka přehuštěného porostu mladých stromů (podrobnější info zde).