V průběhu března dojde v ulici Exnárova a Suchého na Moravském Předměstí ke kácení stromů. Důvodem obnovy celkem 18 stromů je plánovaná druhá etapa rekonstrukce primárního teplovodu Elektráren Opatovice (EOP). Stromy ustoupí rekonstrukci, jelikož rostou v ochranném pásmu teplovodné sítě a stavebními pracemi by došlo k zásadnímu zásahu do kořenového systému stromů a narušení jejich stability. 
Termín rekonstrukce teplovodu má správce sítě naplánován po skončení topné sezóny od prvního června. EOP předpokládají následné ukončení prací do konce srpna 2024. 
Pokácené stromy nahradí naši pracovníci v podzimním termínu novou výsadbou, která byla stanovena odborem životního prostředí. Mezi nové dřeviny budou patřit čtyři javory, tři okrasné jabloně, dub a osm kvetoucích třešní.

Plán obnovy městské zeleně