Nepředvídatelné události mohou přijít kdykoli a představovat výzvu pro celé město. Technické služby Hradec Králové se průběžně snaží minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost. Důležitou součástí přípravy je zpětná vazba od občanů nebo záchranářů, kteří mohou technickým pracovníkům předávat své podněty.