Od 4.3.2021 je v provozu světelná křižovatka u fakultní nemocnice na ulici Zborovská. Veškeré závady a poruchy hlaste prosím na dispečink společnosti ELTODO, a. s. - 800 101 109, 244 470 800 nebo na dispečink hlášení poruch.
 

Děkujeme za pochopení.