Jarní přípravu hradeckých městských hřbitovů kromě pravidelného úklidu nebo zastřihávání stromů, čekalo také přípravné zaměřování pro budoucí rozšíření digitální mapy. https://1url.cz/IuFPS

Dron při svých přeletech nad hrobovými místy pořídil hned několik stovek snímků, ze kterých byla následně vytvořena tzv. True ortofotomapa, sloužící jako podklad pro pasport hřbitova. V něm bude možné snadno nalézt kompletní evidenci hrobů, urnových míst nebo také užitečné informace o pohřbených a platnosti nájemní smlouvy. Snímkování hřbitova probíhá podle předem naplánovaných os, a podle velikosti lokality trvá přibližně deset až třicet minut.

Výsledná data s přehlednou mapou pro většinu hřbitovů si mohou lidé zobrazit v Mapě hřbitovů. Otevírací doba o Velikonocích bude v klasické otevírací době od osmi do 17 hodin. Od 1.4.2024 budou poté hradecké hřbitovy otevřeny od sedmi do 20 hodin. https://1url.cz/Vu6WS
mapa hradeckého hřbitova Kukleny
//Foto: dron města Hradec Králové