Pracovníci střediska veřejného osvětlení TSHK zahájili přípravu k instalaci slavnostního vánočního osvětlení města. Začali s kontrolou, opravou a obnovou osvětlovacích sad. Samotná instalace vánočních prvků započne v průběhu podzimu tak, aby všechny přípravy byly dokončeny před prvním slavnostním rozsvícením.