Bohužel i v období vánočních svátků jsme se setkali s lidskou bezohledností, chamtivostí a hloupostí. Nijak jinak nelze popsat pohnutky, které někoho vedly k pokácení vzrostlé, asi 7 m vysoké jedle v parčíku nedaleko Polikliniky III na Benešově třídě. K události došlo pravděpodobně v noci z 22. na 23. prosince 2019; domníváme se, že cílem byla krádež vánočního stromku. Na ploše zůstala pouze střední a spodní část stromu. Ztrátu takového stromu nelze měřit pouze penězi, neboť jeho hlavní hodnota spočívala v jeho zapěstování, velikosti a perspektivě dalšího rozvoje.

V období po výsadbě jsou stromky ohrožovány nejen přesazovacím šokem, suchem, občůráváním od psů, ale v neposlední řadě i vandalismem. Právě s případem takového vandalismu jsme se setkali na Pospíšilově třídě, kde někdo poškodil 3 nově vysazené jeřáby. Stromky byly částečně vyvráceny, takže mají poškozené kořeny. Během čtvrtka (2.1.2020) pracovníci střediska městské zeleně TSHK všechny stromky srovnali a opravili kotvení, čímž zvýšili jejich šanci na přežití. Budeme doufat, že většina obyvatel Hradce Králové si stromů ve městě váží a že se tak jednalo o ojedinělá poškození zeleně.
 
Fotogalerie: Fotogalerie