Na křížení ulic Československé armády a Palackého bylo při dopravní nehodě poškozeno zábradlí ze žulových sloupků a odpadkové koše. Z důvodu zakázkové výroby sloupků je předpoklad jeho opravy do konce května 2023. Do doby opravy je místo provizorně označeno přenostným dopravním značením.