Od středy 26.10. zahájí pracovníci střediska městské zeleně podzimní výsadby stromů.

Během října a listopadu bude v Hradci Králové vysazeno 514 stromů. Většinou se jedná o výsadby, které nahradí stromy pokácené ze zdravotních důvodů v předchozím období. V podzimních výsadbách převažují listnaté stromy, zejména pak javory, lípy a třešně. Na jaře již bylo vysazeno 91stromů. Celkem tak bude v letošním roce v našem městě vysazeno 605 stromů.