Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o plánech kácení a obnovy zeleně na základě rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové. Seznam lokalit plánované obnovy stromů najdete zde: Plán obnovy městské zeleně

Provádění kácení bude záviset na aktuálních podmínkách počasí, složitosti terénu apod..
Před samotným zahájením prací vždy umístíme na místě informační cedule.
Seznam je aktuální k datu vydání článku, tzn. vzhledem k nepředvídatelným jevům nemáme nyní k dispozici informace o dalších rozhodnutích odboru životního prostředí. V případě významnějšího zásahu na městské zeleni vás budeme informovat.

Rozhodování o obnově zeleně ve městě prochází několikastupňovým procesem. Návrhy kácení dřevin připravené Technickými službami jsou projednávány na koordinačních schůzkách, kterých se účastní i pracovníci příslušných odborů magistrátu. Následně probíhá správní řízení o povolení kácení dřevin, kde jsou důvody kácení přezkoumány a ověřeny orgánem ochrany přírody. Koordinačních jednání týkajících se zeleně se pravidelně zúčastňuji a nechávám si předkládat všechny žádosti o povolení kácení od Technických služeb. Stav zeleně sleduji dlouhodobě a nutnost zásahů si dle potřeby ověřuji i osobně v daných lokalitách. Mohu tak garantovat, že nedochází k žádnému bezdůvodnému kácení zdravých stromů ve městě,“ komentuje náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba.

Každý rok obnoví nebo nově vysadí technické služby přibližně 600 kusů stromů. Poslední výsadbu více než 500 stromů jsme uskutečnili na podzim loňského roku: https://1url.cz/SuaBg. S obnovou stromů nám pomáhá také projekt re-use bazaru: https://1url.cz/8u0U6.
Náhradní výsadbu za pokácené stromy z důvodu jejich zdravotního stavu, nutné opravy infrastruktury, podnětů občanů aj. provedeme v jarních a podzimních měsících.
Mapu městské zeleně najdete zde: https://1url.cz/yuvmw
Děkujeme Vám za pochopení.