V období vegetačního klidu, od listopadu do března, pokračujeme v pravidelné údržbě zeleně na veřejných místech. Příznivého zimního počasí využívají pracovníci všech tří středisek městské zeleně (Slezské Předměstí, Moravské Předměstí a Pražské Předměstí), kteří v posledních dnech upínají své síly na prořezávku přečnívajících větví, keřových záhonů, stříhání živých plotů nebo údržbu kulovitých javorů. Chystáme taktéž místa pro jarní dovýsadbu stromů. S údržbou ve vyšších místech nás pak můžete zahlédnout na žebřících nebo na pojízdných plošinách s oranžovým majákem.