Dne 10. 9. 2021 bude část vozovky v ul. Piletická uzavřena z důvodu frézování vozovky. Následně ve dnech 20. - 21. 9. 2021 bude za úplné uzavírky probíhat pokládka nového živičného povrchu. Objízdná trasa bude vyznačena.

Děkujeme za pochopení.