Aktualizace

Z technických důvodů nemohla být realizována dodavatelsky naplánovaná pokládka nového živičného povrchu vozovky v ul. Piletická. V závislosti na klimatických podmínkách (počasí bez vytrvalého deště) byl stanoven nový termín pro pokládku, a to na den 24.8.2021. Objízdná trasa bude vyznačena.Dne 1. 7. 2021 bude v ul. Piletická probíhat frézování vozovky za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vyznačena.

Dále ve dnech 16. - 17. 7. 2021 bude probíhat pokládka nového živičného povrchu opět za úplné uzavírky.

Děkujeme za pochopení.