V termínu od 07. 07. 2020 bude za plné uzavírky probíhat oprava povrchu vozovky místní komunikace v ulici Nezvalova. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plácelova, Jana Koziny, Orlické nábřeží, popř. ul. U Kavalírů - mapa zde. Průjezd vozidlům MHD a rezidentům bude po dobu uzavírky umožněn. Obslužnost bude provedena náhradními zastávkami v ulici Nezvalova. Přepokládané dokončení prací je srpen 2020.

Děkujeme za pochopení.