V termínu od 28. 07. 2020 do 02.08.2020 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Divišova. Začátek opravovaného úseku místní komunikace se nachází v ulici Divišova, 0,5 m před přechodem pro chodce, poblíž křižovatky s ulicí Eliščino nábřeží. Konec opravovaného úseku je přibližně na hranici křižovatky s ulicí ČSA. Průjezd opravovaným úsekem bude upraven přenosným dopravním značením. Mapa zde.

Děkujeme za pochopení.