Dne 8.11.2021 byly zahájeny práce na opravě lávky u MŠ Svatojánská. Práce budou prováděny za úplné uzavírky a budou dokončeny v prosinci 2021. Provoz pro pěší bude umožněn přes sousední přemostění vodoteče.

Děkujeme za pochopení.