Počínaje dnem 14.10.2020 do odvolání organizace omezuje osobní styk s veřejností na nezbytně nutné úkony. Omezení platí pro areál TSHK Na Brně, tak jako pro všechna ostatní detašovaná pracoviště. Pro komunikaci s organizací používejte prosím telefonické a elektronické kontakty.