O víkendu 14.-15.12.2019 došlo v Hradci Králové k poškození stožárů světelné dopravní signalizace vlivem několika dopravních nehod. Z tohoto důvodu jsou níže uvedené křižovatky mimo provoz a budou během dnešního dne postupně uváděny do provozu.

Jedná se o křižovatky:
Brněnská x Palachova
Rašínova třída x Střelecká
Za Ško
dovkou x Pražská

Děkujeme za pochopení.