S ohledem na klimatické podmínky začne od 1.9.2020 postupná odstávka mlhovišť z provozu na celém území města.