Naše město se posunuje vpřed směrem k udržitelnější a ekologičtější dopravě. Aktuálně probíhají intenzivní práce na rozvoji obousměrné cyklostezky v ulici Škroupova, která se spolu s novou lávkou přes Labe u Aldisu stane významnou spojnicí Šimkových sadů a dalších městských částí.
Naši technici nyní pracují na tvorbě nového svislého a vodorovného dopravního značení, aby se zvýšila bezpečnost všech budoucích uživatelů této trasy.