V průběhu října a listopadu dojde v ulici Spořilovská ke kácení jedné strany stromořadí z okrasných třešní a následné výsadbě nových stromů. Obnova starých a zdravotně nevyhovujících sakur bude spojena s celkovou opravou chodníku a sjezdů. Obnova zeleně se bude týkat 17 třešní a 1 ořešáku. Stávající stromy poškozují chodník a ohrožují veřejný prostor. Kořeny zvedají dlaždice a obruby, čímž způsobují závadu ve schůdnosti, která není odstranitelná bez destruktivního zásahu do kořenů stromů.

Pokácené stromy budou nahrazeny bíle kvetoucími třešněmi (Prunus Schmittii) v počtu 18 ks, které v dospělosti dorůstají výšky 5-8 m. Tento druh má vzpřímeně rostoucí kompaktně uzavřenou korunu o šířce 2-3 m. A dále vyniká především zbarvením borky kmene. Nové stromořadí vznikne pouze na jihovýchodní straně ulice. Na výměnu stromořadí bylo vydáno odborem životního prostředí MMHK povolení ke kácení. Kácení proběhne v měsíci říjnu 2021. Náhradní výsadba bude realizována v listopadu 2021.

Oprava chodníku bude navazovat na výsadbu nových stromů a proběhne v zimním období 2021/2022 za částečné uzavírky.

Děkujeme za pochopení.